Skip to content

Bestandsinhoud weergeven in kolomindeling binnen Linux

29 de juli de 2021
2503129WomanusingPClaptop 7fca21068d2b48f09c61d4ac6a48372a

Geef een gescheiden bestand weer in de Linux-terminal, zodat elk gescheiden item in zijn eigen kolom wordt weergegeven. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van een Engelse Premier League-voetbaltafel die buizen als scheidingstekens gebruikt. pos|team|pld|pts
1|leicester|31|66
2|tottenham|31|61
3|arsenaal|30|55
4|mannenstad|30|51
5|westham|30|50
6|man utd|30|50
7|southampton|31|47
8|stoke stad|31|46
9|liverpool|29|44
10|Chelsea|30|41

Deze lijst bevat de top 10 teams, hun namen, het aantal games dat ze hebben gespeeld en de gescoorde punten. Verschillende Linux-opdrachten geven gegevens weer in de opdrachtregel. Het cat-commando geeft het bestand bijvoorbeeld precies weer zoals het in het bestand wordt weergegeven. Het tail-commando toont een deel van het bestand of het geheel, evenals het head-commando. Geen van deze opdrachten geeft de uitvoer echter zo weer dat deze er goed uitziet. In het ideale geval wilt u de gegevens kunnen zien zonder het pijpsymbool en op afstand van elkaar. Dat is waar de kolom commando komt binnen.

Basisgebruik van het kolomcommando

U kunt de kolomopdracht als volgt uitvoeren zonder parameters: kolom

Dit werkt het beste met bestanden van woorden met spaties tussen de woorden. Het werkt niet zo goed met tabelgegevens als in dit voorbeeld van een ranglijst. De output is als volgt: pos|team|pld|pts 2|tottenham|31|61 4|man city|30|51 6|man utd|30|50 8|stoke city|31|46 10|Chelsea|30| 41 1|leicester|31|66 3|arsenaal|30|55 5|westham|30|50 7|southampton|31|47 9|liverpool|29|44

De kolombreedte specificeren

Als u de breedte van de kolommen kent, kunt u de volgende opdracht gebruiken om de kolom op breedte te scheiden: kolom -c

Als u bijvoorbeeld weet dat de breedte van elke kolom 20 tekens is, kunt u het volgende commando gebruiken: column -c20 leaguetable

In het geval van de ranglijst werkt dit niet goed tenzij alle kolommen een bepaalde breedte hebben. Om dit te bewijzen, wijzigt u het ranglijstbestand als volgt: pos team pld pts
1 leicester 31 66
2 tottenham 31 61
3 arsenaal 30 55
4 man stad 30 51
5 westham 30 50
6 man utd 30 50
7 zo’ton 31 47
8 stoken 31 46
9 Liverpool 29 44
10 chelsea 30 41

Door nu de volgende opdracht te gebruiken, kunt u een fatsoenlijke uitvoer krijgen: column -c10 leaguetable

Het probleem hiermee is dat de gegevens in het bestand er al goed uitzagen, zodat de commando’s staart, kop, nano of kat allemaal dezelfde informatie op een acceptabele manier konden weergeven.

Commandobreedte voor Linux-kolom

Scheidingstekens specificeren met het kolomcommando

De beste manier om het kolomcommando te gebruiken voor komma’s, sluiers of andere gescheiden bestanden is als volgt: column -s”|” -t

Met de schakeloptie -s kunt u bepalen welk scheidingsteken u wilt gebruiken. Als uw bestand bijvoorbeeld door komma’s gescheiden is, kunt u “,” na de -s plaatsen. De schakeloptie -t geeft de gegevens weer in tabelvorm.

linux kolom uitvoer

Uitgangsscheiders

Tot nu toe heeft dit voorbeeld laten zien hoe te werken met het scheidingsteken van een invoerbestand, maar hoe zit het met de gegevens wanneer deze op het scherm worden weergegeven? De standaard Linux is twee spaties, maar misschien wil je in plaats daarvan twee dubbele punten gebruiken. De volgende opdracht laat zien hoe u een uitvoerscheidingsteken opgeeft: kolom -s”|” -t -o”::”

Wanneer gebruikt met het ranglijstbestand, produceert de opdracht de volgende uitvoer: pos::team ::pld ::pts
1 ::leicester ::31 ::66
2 ::tottenham ::31 ::61
3 ::arsenaal ::30 ::55
4::man ​​stad ::30 ::51
5 ::westham ::30 ::50
6 ::man ​​utd ::30 ::50
7 ::zuidhampton ::31 ::47
8 ::stoke stad ::31 ::46
9 ::liverpool ::29 ::44
10 ::Chelsea ::30 ::41

Rijen vóór kolommen vullen

Er is nog een schakelaar die niet bijzonder handig is, maar die hier voor de volledigheid is opgenomen. De schakeloptie -x bij gebruik met de schakeloptie -c vult de rijen vóór kolommen. Dus wat betekent dat? Bekijk het volgende voorbeeld: column -c100 leaguetable

De output hiervan zou als volgt zijn: Zoals je kunt zien, gaat het eerst naar beneden en dan naar de overkant. Kijk nu naar dit voorbeeld: kolom -c100 -x leaguetable

Deze keer is de output als volgt: pos|team|pld|pts 1|leicester|31|66 2|tottenham|31|61 3|arsenal|30|55 4|man city|30|51 5|west ham|30 |50 6|man utd|30|50 7|southampton|31|47 8|stoke city|31|46 9|liverpool|29|44 10|Chelsea|30|41

De gegevens gaan over het scherm en vervolgens naar beneden.

Linux kolomrijen voor kolommen

Andere schakelaars

De enige andere beschikbare schakelopties zijn als volgt: kolom -V

Dit toont de versie van de kolom die op uw computer is geïnstalleerd. kolom –help

Dit toont de man-pagina naar het terminalvenster.