Skip to content

Computernetwerktopologie, geïllustreerd

13 de juli de 2021
Computernetwork 1ac4206dff854604bf3f2c990c1bc64e

Computernetwerktopologie verwijst naar de fysieke communicatieschema’s die worden gebruikt door aangesloten apparaten op een netwerk. De basistypen computernetwerktopologie zijn:

  • Bus
  • Ring
  • Ster
  • gaas
  • Boom
  • Draadloze

Netwerken die complexer zijn, kunnen als hybride worden gebouwd met behulp van twee of meer van deze basistopologieën.

Busnetwerktopologie

Busnetwerken delen een gemeenschappelijke verbinding die zich uitstrekt naar alle apparaten. Deze netwerktopologie wordt gebruikt in kleine netwerken. Elke computer en elk netwerkapparaat wordt aangesloten op dezelfde kabel, dus als de kabel uitvalt, ligt het hele netwerk plat, maar de kosten voor het opzetten van het netwerk zijn redelijk. Dit type netwerken is kosteneffectief. De aansluitkabel heeft echter een beperkte lengte en het netwerk is langzamer dan een ringnetwerk.

Ring-netwerktopologie

Elk apparaat in een ringnetwerk is verbonden met twee andere apparaten en het laatste apparaat maakt verbinding met het eerste om een ​​cirkelvormig netwerk te vormen. Elk bericht reist door de ring in één richting – met de klok mee of tegen de klok in – via de gedeelde link. Voor ringtopologie waarbij een groot aantal aangesloten apparaten is betrokken, zijn repeaters nodig. Als de verbindingskabel of één apparaat in een ringnetwerk uitvalt, valt het hele netwerk uit. Hoewel ringnetwerken sneller zijn dan busnetwerken, zijn ze moeilijker op te lossen.

Star Network-topologie

Een stertopologie maakt doorgaans gebruik van een netwerkhub of -switch en is gebruikelijk voor in-home-netwerken. Elk apparaat heeft zijn eigen aansluiting op de hub. De prestaties van een sternetwerk zijn afhankelijk van de hub. Als de hub uitvalt, is het netwerk voor alle aangesloten apparaten uitgevallen. De prestaties van de aangesloten apparaten zijn meestal hoog omdat er meestal minder apparaten zijn aangesloten in stertopologie dan in andere soorten netwerken. Een sternetwerk is eenvoudig in te stellen en gemakkelijk op te lossen. De installatiekosten zijn hoger dan voor bus- en ringnetwerktopologie, maar als een aangesloten apparaat uitvalt, worden de andere aangesloten apparaten niet beïnvloed.

Mesh-netwerktopologie

Mesh-netwerktopologie biedt redundante communicatiepaden tussen sommige of alle apparaten in een gedeeltelijke of volledige mesh. In volledige mesh-topologie is elk apparaat verbonden met alle andere apparaten. In een gedeeltelijke mesh-topologie zijn sommige van de aangesloten apparaten of systemen verbonden met alle andere, maar sommige apparaten maken slechts verbinding met een paar andere apparaten. Mesh-topologie is robuust en probleemoplossing is relatief eenvoudig. Installatie en configuratie zijn echter ingewikkelder dan bij de ster-, ring- en bustopologieën.

Boomnetwerktopologie

Boomtopologie integreert de ster- en bustopologieën in een hybride benadering om de schaalbaarheid van het netwerk te verbeteren. Het netwerk is opgezet als een hiërarchie, meestal met ten minste drie niveaus. De apparaten op het onderste niveau maken allemaal verbinding met een van de apparaten op het niveau erboven. Uiteindelijk leiden alle apparaten naar de hoofdhub die het netwerk bestuurt. Dit type netwerk werkt goed in bedrijven met verschillende gegroepeerde werkstations. Het systeem is eenvoudig te beheren en op te lossen. Het opzetten is echter relatief duur. Als de centrale hub uitvalt, faalt het netwerk.

Draadloze netwerktopologie

Draadloos netwerken is het nieuwe kind in de buurt. Over het algemeen zijn draadloze netwerken langzamer dan bekabelde netwerken. Met de toename van laptops en mobiele apparaten is de behoefte aan netwerken voor draadloze toegang op afstand enorm toegenomen. Het is gebruikelijk geworden dat bekabelde netwerken een hardwaretoegangspunt bevatten dat beschikbaar is voor alle draadloze apparaten die toegang tot het netwerk nodig hebben. Met deze uitbreiding van mogelijkheden komen potentiële beveiligingsproblemen die moeten worden aangepakt.