Skip to content

Een kolomeinde invoegen in Word

8 de augustus de 2021
GettyImages 671536966 30b50f9160e547fa97fc5334116f8a3e

Kolommen zijn een handig opmaakhulpmiddel in Microsoft Word. Er is echter een truc om de tekst op een bepaalde manier uit te lijnen, iets specifieks in een kolom te plaatsen of kolommen gelijkmatig te verdelen. Gebruik kolomeinden (vergelijkbaar met pagina-einden) om kolommen op te maken zoals u dat wilt. De instructies in dit artikel zijn van toepassing op Word voor Microsoft 365, Word 2019, Word 2016 en Word 2013.

Een kolomeinde invoegen

Een kolomeinde plaatst een harde pauze, net als een pagina-einde of sectie-einde, op de ingevoegde locatie en dwingt de rest van de tekst om in de volgende kolom te verschijnen.

 1. In een document dat kolommen bevat, plaatst u de cursor op de plaats waar u de kolom wilt laten afbreken. De beste plaats voor een kolomeinde is meestal tussen alinea’s of andere grote delen van tekst.

 2. Ga op het lint naar de Lay-out tabblad en, in de Pagina instellingen groep, selecteer Pauzes > Kolom.

  Kolomonderbreking menu-item in Word

 3. De geselecteerde locatie verschijnt nu bovenaan de volgende kolom.

  MS Word met kolomeinde ingevoegd

Een doorlopende pauze invoegen

Als u wilt dat kolommen een even hoeveelheid tekst bevatten, gebruikt u een doorlopende onderbreking, die de tekst in de kolommen gelijkmatig uitbalanceert.

 1. Plaats de cursor aan het einde van de kolom die u gebalanceerd wilt hebben.

  MS Word-document met kolommen

 2. Ga naar de Lay-out tabblad en, in de Pagina instellingen groep, selecteer Pauzes > continu.

  Menu-item doorlopend afbreken in Word

 3. De kolommen zijn nu gelijk.

  MS Word met gelijkmatig verdeelde kolommen

Met een doorlopende onderbreking ingevoegd, wanneer tekst aan een kolom wordt toegevoegd, verplaatst Word de tekst tussen kolommen om ervoor te zorgen dat de kolommen gelijkmatig worden verdeeld.

Een pauze verwijderen

Als er een onderbreking in een kolom is die u niet meer nodig hebt, of als het document een kolomonderbreking heeft die u niet kunt vinden, verwijder dan het kolomonderbreking of de doorlopende onderbreking.

 1. Ga naar de Thuis tabblad en, in de Paragraaf groep, selecteer Opmaaksymbolen weergeven. Opmaakmarkeringen, inclusief kolomeinden, verschijnen.

  Toon opmaakknop in Word

 2. Plaats de cursor in de pauze die u wilt verwijderen.

  MS Word-document met opmaakmarkeringen zichtbaar

 3. druk op Verwijderen op het toetsenbord. De kolomonderbreking of continue onderbreking wordt verwijderd.

  MS Word-document met kolommen