Skip to content

Een Ubuntu-firewall uitschakelen

8 de augustus de 2021
GettyImages 185282790 24c10ede1bd948f08249cbc140ba4aa2

Of u nu Ubuntu Linux als desktop of server gebruikt, u moet profiteren van een firewall. Waarom? Omdat de firewall uw machine beschermt tegen hacking. Het is geen 100 procent oplossing, maar het maakt uw machine zeker exponentieel veiliger. Er zijn echter momenten waarop die firewall in de weg zit. Stel dat u bijvoorbeeld merkt dat uw computer het netwerk niet kan bereiken (of dat andere machines u niet kunnen bereiken). U hebt uw modem opnieuw opgestart en uw computer kan nog steeds geen internet bereiken of is bereikbaar via bijvoorbeeld SSH. Wat geeft? Het probleem kan het netwerksubsysteem op uw computer zijn, of de firewall. Hoe dan ook, je moet uitzoeken wat er mis is. Dat is slechts één scenario waarbij het handig is om de firewall op Ubuntu Linux uit te kunnen schakelen.

Ubuntu-versie

Dit artikel gebruikt Ubuntu 18.04 als voorbeeld, maar het proces is hetzelfde voor elke Ubuntu-versie die nog wordt ondersteund (dus 16.04, 16.10, 18.04 en 18.10), evenals voor elk Ubuntu-derivaat dat gebruikmaakt van ongecompliceerde firewall.

Waarom u de firewall niet wilt uitschakelen

Om alle redenen die u kunt vinden om uw firewall uit te schakelen, is er één reden om u ervan te weerhouden dit te doen, namelijk de beveiliging van uw machine. Zodra uw firewall is uitgeschakeld, staat uw machine open voor aanvallen. Dat betekent niet dat je gehackt wordt zodra je de firewall laat vallen. Echter, de kans dat het kan gebeuren aanzienlijk toeneemt. Als u zich daarom in een situatie bevindt waarin u de firewall op uw Ubuntu Linux-machine moet uitschakelen, zorg er dan voor dat dit alleen op tijdelijke basis wordt gedaan. Wat betekent dat? Als u de firewall om een ​​specifieke reden moet uitschakelen, zorg er dan voor dat u deze weer inschakelt wanneer u klaar bent met de taak.

Hoe de firewall uit te schakelen?

De standaard firewall-tool op Ubuntu Linux is Uncomplicated Firewall (UFW). Voer de opdracht uit om de huidige status van uw firewall te achterhalen: sudo ufw status

De firewall moet als actief worden vermeld en ook alle regels die u hebt toegevoegd.
Om UFW uit te schakelen, geeft u de opdracht: sudo ufw disable

Geef het commando: sudo ufw status

en de firewall wordt vermeld als inactief.

ufw opdracht uitschakelen

Voer op dit punt uw probleemoplossing uit (of wat u ook maar moet regelen). Probeer bijvoorbeeld Shell in de machine te beveiligen met de nu uitgeschakelde firewall. Als je erin kunt komen (maar dat voorheen niet kon), is het probleem misschien dat je geen SSH-verbindingen hebt toegestaan. Om dat te verhelpen, geef je het commando: sudo ufw allow ssh

class=”ql-syntax”> Zodra je dat hebt geregeld, kun je UFW opnieuw inschakelen met het commando: sudo ufw enable

class=”ql-syntax”> Hopelijk lost dat je problemen op.

Uitgebreide status

ufw status uitgebreide opdracht

Als u meer informatie nodig heeft over de status van UFW, kunt u altijd de statusopdracht uitvoeren met de uitgebreide schakelaar. Dit commando is: sudo ufw status verbose

De uitgebreide uitvoer omvat het logboekniveau, standaardbeleid en eventuele regels die u hebt toegevoegd.

De regels resetten

Resetten ufw

Als je denkt dat je helemaal opnieuw moet beginnen met UFW en je wilt niet al je regels verwijderen, dan kun je altijd een reset uitvoeren. Geef hiervoor het commando: sudo ufw reset

U wordt gevraagd de bewerking goed te keuren voordat deze verdergaat met het verwijderen van uw regels. Dit heeft ook als bijkomend effect dat UFW wordt uitgeschakeld. Daarom wil je UFW opnieuw inschakelen nadat je de reset hebt uitgevoerd. Het eindresultaat van de reset is een schone lei om mee te beginnen.