Skip to content

Essentiële instellingen voor thuisnetwerkrouters

24 de juni de 2021
GettyImages 99275904 57debcc35f9b5865162efecc

Breedbandrouters ondersteunen veel instellingen voor thuisnetwerken. Van de beschikbare opties en parameters werken routerbeheerders regelmatig met bepaalde instellingen en zelden of nooit met andere. Het kennen van deze routerinstellingen is essentieel als u van plan bent een thuisnetwerk te installeren en te onderhouden.

Basis draadloze netwerkinstellingen voor routers

Een router gebruikt standaard standaardwaarden voor Wi-Fi draadloze radio-instellingen. Wi-Fi-modus bepaalt welke variaties van mogelijke draadloze protocollen een router ondersteunt. U kunt bijvoorbeeld een 802.11g-compatibele router configureren om ondersteuning voor achterwaartse compatibiliteit voor 802.11b uit te schakelen om de prestaties of betrouwbaarheid te verbeteren of om eigen snelheidsboost of uitgebreidere bereikfuncties in te schakelen. Standaard zijn deze opties uitgeschakeld. De Wi-Fi-modus wordt bestuurd door een of meerdere instellingen, afhankelijk van het routermodel.

Het wifi-kanaalnummer is de frequentieband die een draadloze router gebruikt voor radiocommunicatie. Standaard Wi-Fi-kanaalnummers in de VS en andere landen variëren tussen 1 en 11. Breedbandrouters zijn standaard ingesteld op kanaal 1, 6 of 11, maar u kunt deze instelling wijzigen om problemen met signaalinterferentie te omzeilen. Draadloze apparaten vinden en identificeren een router aan de hand van de SSID (Service Set Identifier), ook wel Router Name of Wireless Network Name genoemd op consoles. Routers zijn vooraf geconfigureerd met een generieke SSID, bijvoorbeeld draadloos of de naam van een leverancier. Wijzig de SSID om conflicten met andere draadloze netwerken te voorkomen en om de beveiliging te verbeteren.

Routerconfiguratiescherm

Internetverbindingsinstellingen voor routers

Alle breedbandrouters ondersteunen een groep instellingen die een internetverbinding voor thuis configureren via een aangesloten of ingebouwde breedbandmodem. De specifieke namen van deze instellingen, zoals weergegeven op een beheerdersconsole, verschillen per routermodel.

Type internetverbinding

Thuisrouters ondersteunen populaire soorten breedbandinternetdiensten. De meeste routers bieden een lijst met typen internetverbinding en vereisen dat een beheerder degene selecteert die van toepassing is op het netwerk. De meeste typen verbindingen die in het routermenu worden vermeld, hebben een naam op basis van de onderliggende internetnetwerkprotocoltechnologie in plaats van de naam van het serviceproviderbedrijf. Typische typen internetverbinding op een router zijn onder meer dynamisch IP (DHCP), statische IP, PPPoE, PPTP en L2TP.

Internet-gebruikersnaam en wachtwoord

Sommige internetproviders, waaronder die voor Digital Subscriber Line (DSL)-service, geven accountnamen en wachtwoorden aan abonnees. Abonnees voeren deze instellingen in de routerconsole in, zodat de router de modem kan ondersteunen.

MTU

De instelling voor maximale transmissie-eenheid (MTU) verwijst naar het grootste aantal bytes in een enkele fysieke eenheid van netwerkverkeer. Routers stellen deze waarde in op een standaardnummer zoals 1400, 1460, 1492 of 1500 om overeen te komen met de standaardwaarden voor een bepaald type internetverbinding. In sommige gevallen heeft het netwerk van de internetprovider echter een ander nummer nodig. Het gebruik van een niet-overeenkomende waarde veroorzaakt technische problemen, waaronder time-outs bij het openen van websites. Stel dit nummer in volgens de instructies van de serviceprovider.

Beveiligingsinstellingen voor thuisnetwerkrouters

Wijzig het beheerderswachtwoord van de router onmiddellijk omdat de standaardwaarden (zoals admin en wachtwoord) van alle modellen bekend zijn bij hackers.

Wi-Fi-verbindingsinstellingen in de router

In draadloze netwerken zorgen de Wi-Fi-beveiligingsmodus en Wi-Fi-codering en authenticatie-instellingen voor een goede bescherming van gegevens en verbindingen tegen hackers en onbevoegde gebruikers. Afhankelijk van de beveiligingsmodus (bijvoorbeeld WPA) gelden aanvullende instellingen voor draadloze sleutels en wachtwoordzinnen.