Skip to content

Gemarkeerde berichten uitschakelen in Apple Mail

18 de juli de 2021
1540215 Hand using laptop and mouse 57d05edb3df78c71b627db93 a74ae52c197c42c2bb9db52880082ba5

In Mail, de ingebouwde e-mailclient van Apple, kan het zijn dat sommige berichten in uw inbox gemarkeerd zijn. Vooral berichten van Apple worden vaak blauw gemarkeerd. Dit gebeurt vanwege vooraf ingestelde regels in het voorkeurengebied van Mail. Als u niet wilt dat uw berichten van Apple of iemand anders worden gemarkeerd, kunt u eenvoudig eerder ingestelde regels uitschakelen en bestaande markeringen verwijderen. De informatie in dit artikel is van toepassing op Apple Mail 9.3 en latere versies.

Markering van berichten uitschakelen

Hier leest u hoe u vooraf ingestelde regels voor het markeren van e-mail kunt vinden en verwijderen, inclusief een regel die Apple-berichten in blauw markeert.

 1. Selecteer in de Mail-app Mail > Voorkeuren.

  Voorkeuren in Apple Mail

 2. Ga naar de Reglement tabblad.

  Het tabblad Regels selecteren in Apple Mail.

 3. Zoek naar regels zoals: Nieuws van Apple, of Apple Nieuws, of iets dergelijks. Alle markeringsregels worden ook gemarkeerd in deze lijst.

  Screenshot van markeringsregels die zijn ingesteld in Apple Mail

 4. Om een ​​regel te verwijderen, selecteert u de regel en kiest u vervolgens Verwijderen. Selecteer Bewerk om de regel te wijzigen, inclusief het gebruik van een andere markeringskleur.

  Verwijderen selecteren voor een regel in Apple Mail.

 5. In het dialoogvenster dat verschijnt met de vraag of u het zeker weet, selecteert u Verwijderen opnieuw.

  Screenshot van het verwijderen van markeringen in Apple Mail

 6. U heeft de regel verwijderd en ontvangt geen gemarkeerde berichten meer van die afzender.

Markering in bestaande berichten verwijderen

Als er gemarkeerde berichten in uw inbox staan, is het eenvoudig om het markeringseffect te verwijderen en ze terug te zetten naar een witte achtergrond.

 1. Selecteer een gemarkeerd bericht in je inbox. Om een ​​reeks berichten te selecteren, houdt u de Verschuiving sleutel.

  Schermafbeelding van het uitschakelen van markering in een Apple Mail-inbox

 2. Selecteer Formaat > Kleuren weergeven vanuit de menubalk.

  markeringen in Apple Mail-berichten verwijderen

 3. Selecteer in het kleurvak dat verschijnt de kleurenpalet vanaf de bovenkant en selecteer vervolgens Wit.

  achtergrondkleur verwijderen in Apple Mail-berichten

 4. De geselecteerde e-mailberichten worden niet langer gemarkeerd.