Skip to content

Introductie van de Linux Command ‘autofs’

28 de juli de 2021
GettyImages 93033306 58e3bac15f9b58ef7ed3723d

De autofs script regelt de werking van de automatisch aankoppelen daemons die op het Linux-systeem draaien. Gebruikelijk, autofs wordt aangeroepen tijdens het opstarten van het systeem met de begin parameter en bij uitschakeltijd met de hou op parameter. De autofs script kan ook handmatig worden aangeroepen door de systeembeheerder om de automounters af te sluiten, opnieuw op te starten of opnieuw te laden.

Operatie

Autofs raadpleegt het configuratiebestand /etc/auto.master om aankoppelpunten op het systeem te vinden. Voor elk van die bevestigingspunten a automatisch aankoppelen proces begint met de juiste parameters. Controleer de actieve aankoppelpunten voor de automounter met de/etc/init.d/autofs-status opdracht. Na de auto.master configuratiebestand wordt verwerkt de autofs script controleert op een NIS-kaart met dezelfde naam. Als zo’n kaart bestaat, wordt die kaart op dezelfde manier verwerkt als de auto.master kaart. De NIS-kaart wordt als laatste verwerkt en /etc/init.d/autofs herladen controleert de stroom auto.master map tegen actieve daemons. Het zal die daemons doden waarvan de ingangen zijn gewijzigd en dan daemons starten voor nieuwe of gewijzigde ingangen. Als een kaart wordt gewijzigd, wordt de wijziging onmiddellijk van kracht. Als de auto.master kaart wordt gewijzigd, dan is de autofs script moet opnieuw worden uitgevoerd om de wijzigingen te activeren. Rennen /etc/init.d/autofs-status toont de huidige configuratie en een lijst van momenteel draaiende automount-daemons.