Skip to content

Linux ‘Installeer’-opdracht

25 de juli de 2021
close up of woman s hands using laptop at home 177717630 57e453b15f9b586c35c0dccb

De install-opdracht op Linux-systemen kopieert bestanden door verschillende opdrachten in één te combineren. De install-opdracht gebruikt de opdrachten cp, chown, chmod en strip. De install-opdracht mag echter niet worden gebruikt om toepassingen te installeren die zijn voorbereid voor gebruik. Die moeten worden gedownload en geïnstalleerd met behulp van het pakketbeheersysteem van de Linux-distributie.

Opdrachtsyntaxis installeren

De juiste syntaxis voor de installatieopdracht omvat opties, een bronbestand en een doelbestand. installeren [OPTION]… BRON BESTEMMING
installeren [OPTION]… BRON… DIRECTORY
installeren [OPTION]… -t DIRECTORY BRON
installeren [OPTION]… -d DIRECTORY

Dit zijn de opties die de installatie bepalen opdracht:

 • –back-up[=CONTROL] maakt een back-up van elk bestaand doelbestand.
 • -B is als –back-up maar accepteert geen argument.
 • -C is (genegeerd).
 • -NS, –map zal alle argumenten behandelen als directorynamen; maak alle componenten van de opgegeven mappen.
 • -NS creëert alle leidende componenten van DEST behalve de laatste, en kopieert vervolgens SOURCE naar DEST. Het is handig in het eerste formaat hierboven.
 • -G, –groep=GROEP stelt groepseigendom in.
 • -m, –modus=MODUS stelt de toestemmingsmodus in (zoals in chmod), in plaats van rwxr-xr-x.
 • -O, –eigenaar=EIGENAAR stelt eigendom in (alleen supergebruiker).
 • -P, –behoud-tijdstempels past toegangs-/modificatietijden van bronbestanden toe op overeenkomstige doelbestanden.
 • -s, –strip strips symbool tabellen. Het is alleen nuttig voor de eerste en tweede formaten hierboven.
 • -S, –achtervoegsel=ACHTERVOEGSEL overschrijft het gebruikelijke back-upachtervoegsel.
 • -v, –uitgebreid drukt de naam van elke map af zoals deze is gemaakt.
 • -z, –context-CONTEXT stelt de SELinux-beveiligingscontext van bestanden en mappen in.
 • –helpen geeft help-informatie en uitgangen weer.
 • –versie voert versie-informatie uit en sluit af.

Het back-upachtervoegsel is ~ tenzij ingesteld met –achtervoegsel of SIMPLE_BACKUP_SUFFIX omgevingsvariabele. De versiebeheermethode kan worden geselecteerd met behulp van de –back-up optie of via de VERSION_CONTROL omgevingsvariabele. Dit zijn de waarden:

 • geen, uit maak nooit back-ups (zelfs als –back-up is gegeven).
 • genummerd, t maakt genummerde back-ups.
 • bestaand, nihil is genummerd als er genummerde back-ups bestaan: anders; het is makkelijk.
 • eenvoudig, nooit maak altijd eenvoudige back-ups.

De volledige documentatie voor het installatiecommando wordt onderhouden als een Texinfo-handleiding. Als de info- en installatieprogramma’s correct op uw site zijn geïnstalleerd, wordt het commando info installeren moet toegang hebben tot de volledige handleiding. Gebruik het man-commando (Mens) om te zien hoe een opdracht op uw computer wordt gebruikt.

Voorbeeld van het installatiecommando

De volgende opdracht biedt een voorbeeld van het gebruik van de opdracht Linux install om bestanden te kopiëren. Elke map en elk bestand moet worden aangepast aan uw situatie. $install -D /source/folder/*.py /destination/folder

Hier de -NS optie wordt gebruikt om de .py-bestanden van de /bronmap naar de /doelmap map. Nogmaals, alles behalve installeren en -NS moet worden aangepast aan uw bestanden en mappen. Als u de doelmap moet maken, gebruikt u deze opdracht, bijvoorbeeld: $install -d /destination/folder