Skip to content

Schijfhulpprogramma kan een JBOD RAID-set voor uw Mac maken

3 de juli de 2021
External5TrayRaid 56a5d54b5f9b58b7d0dea1b4

In dit artikel wordt beschreven hoe u het schijfhulpprogramma gebruikt om een ​​JBOD RAID-array te maken op een Mac met macOS Yosemite of eerder. El Capitan en nieuwere versies van macOS hebben de RAID-mogelijkheden uit Schijfhulpprogramma verwijderd. Gebruik in plaats daarvan Terminal of een app zoals SoftRAID Lite.

Wat je nodig hebt

De harde schijven die u in de JBOD-set gebruikt, kunnen verschillende afmetingen hebben en van verschillende fabrikanten zijn. Als je op een Mac Pro werkt, kun je alle beschikbare interne schijfsleuven gebruiken. Anders hebt u een of meer externe schijfbehuizingen nodig.

Wis de schijven met de optie Zero Out Data

Eerst wis je de harde schijven binnen de JBOD RAID-set. Om het risico op schijfstoringen in de JBOD-array te verkleinen, gebruikt u een van de beveiligingsopties van het Schijfhulpprogramma, Zero Out Data, wanneer elke schijf wordt gewist. Wanneer u gegevens op nul zet, dwingt u de harde schijf om te controleren op slechte gegevensblokken tijdens het wisproces en markeert u eventuele slechte blokken als niet te gebruiken. Deze stap verkleint de kans op gegevensverlies als gevolg van een falend blok op de harde schijf. Het verhoogt ook de tijd die nodig is om de schijven te wissen van een paar minuten tot een uur of meer per schijf.

 1. Lancering Schijfhulpprogramma en selecteer een van de harde schijven voor de JBOD RAID-set uit de lijst in de zijbalk. Selecteer het station, niet de volumenaam die ingesprongen wordt weergegeven onder de naam van het station. Klik vervolgens op de wissen tabblad.

 2. Van de Volume-indeling vervolgkeuzemenu, selecteer Mac OS X Uitgebreid (journaled) als het te gebruiken formaat.

  Schijfhulpprogramma met Mac OS Uitgebreid (Journaled) geselecteerd als Format

 3. Voer een naam in voor het volume in de Naam veld.

  Schijfhulpprogramma met schijfnaam gemarkeerd

 4. Selecteer Beveiligings opties > Gegevens op nul zetten en klik OK.

  Schijfhulpprogramma met Beveiligingsopties gemarkeerd

 5. Klik wissen.

  Schijfhulpprogramma met wissen geselecteerd

 6. Herhaal dit proces voor elke extra harde schijf die deel uitmaakt van de JBOD RAID-set. Geef elke harde schijf een unieke naam.

Maak de JBOD RAID-set

Nadat de schijven zijn gewist, bouwt u de aaneengeschakelde set.

 1. Selecteer in Schijfhulpprogramma een van de harde schijven in de lijst met stations/volumes in de linkerzijbalk. Klik op de INVAL tabblad.

  Naamloze schijf geselecteerd in de zijbalk van Schijfhulpprogramma en RAID gemarkeerd

 2. Typ een naam in het veld naast Naam RAID-set voor de JBOD RAID-set die wordt weergegeven.

  Schijfhulpprogramma met RAID-setnaam gemarkeerd

 3. Selecteer Mac OS Uitgebreid (journaled) van de Formaat drop-down menu.

  Mac OS Uitgebreid (journaled) geselecteerd in het menu Schijfindeling

 4. Selecteer Aaneengeschakelde schijvenset in de RAID-type veld.

  Aaneengeschakelde schijvenset heeft een RAID-type geselecteerd in Schijfhulpprogramma

Voeg slices (harde schijven) toe aan uw JBOD RAID-set

Het is tijd om leden of segmenten aan de set toe te voegen en het voltooide RAID-volume te maken.

 1. Sleep een van de harde schijven voor de array van de linkerzijbalk van Schijfhulpprogramma naar de RAID-arraynaam die u in de vorige stap hebt gemaakt.

  Een harde schijf geselecteerd voor een nieuwe RAID-array

 2. Sleep de overige harde schijven die bedoeld zijn voor de JBOD RAID-set naar de RAID-arraynaam. Voor een JBOD RAID zijn minimaal twee slices of harde schijven vereist. Door er meer dan twee toe te voegen, wordt de resulterende JBOD RAID nog groter.

 3. Klik Aanmaken. Er verschijnt een waarschuwingsblad voor het maken van RAID, om u eraan te herinneren dat alle gegevens op de schijven waaruit de RAID-array bestaat, worden gewist.

  Knop Maken gemarkeerd op het tabblad Schijfhulpprogramma RAID

 4. Klik Aanmaken doorgaan.

Tijdens het maken van de JBOD RAID-set hernoemt Schijfhulpprogramma de afzonderlijke volumes waaruit de RAID-set bestaat naar “RAID Slice”. Het maakt vervolgens de eigenlijke JBOD RAID-set en koppelt deze als een normaal harde-schijfvolume op het bureaublad van uw Mac. De totale capaciteit van de JBOD RAID-set die u maakt, is gelijk aan de gecombineerde totale ruimte van alle leden van de set, minus wat overhead voor de RAID-opstartbestanden en gegevensstructuur. U kunt nu Schijfhulpprogramma sluiten en uw JBOD RAID-set gebruiken alsof het een ander schijfvolume op uw Mac is.

Extra: tips voor het gebruik van uw nieuwe JBOD RAID-set

Als aaneengeschakelde schijvenset is uw JBOD RAID-array niet zo gevoelig voor problemen met schijfstoringen als een RAID 0-array. Desalniettemin moet u nog steeds een actief back-upplan hebben als u uw JBOD RAID-set opnieuw moet opbouwen. Overweeg het gebruik van back-upsoftware die volgens een vooraf bepaald schema draait. Het is mogelijk om een ​​of meer schijven te verliezen in een JBOD RAID naar een harde schijf defect en toch toegang te hebben tot de resterende gegevens. Dat komt omdat gegevens die zijn opgeslagen op een JBOD RAID-set fysiek op afzonderlijke schijven blijven staan. Bestanden beslaan geen volumes, dus gegevens op resterende schijven moeten kunnen worden hersteld. Dat betekent niet dat het herstellen van gegevens zo eenvoudig is als het koppelen van een lid van de JBOD RAID-set en het openen ervan met de Mac Finder. Mogelijk moet u de schijf repareren en een schijfherstelprogramma gebruiken.

Over JBOD RAID-sets

Het maakt niet uit hoe je het noemt – JBOD, aaneengeschakeld of overspannend – dit RAID-type gaat over het maken van grotere virtuele schijven. JBOD—het acroniem voor Gewoon een stel schijven—is geen erkend RAID-niveau, maar Apple en de meeste andere leveranciers die RAID-gerelateerde producten hebben gemaakt, hebben JBOD-ondersteuning bij hun RAID-tools opgenomen. Een van de vele toepassingen van JBOD RAID is het vergroten van de effectieve grootte van een harde schijf – precies wat je nodig hebt als je een bestand of map hebt die te groot wordt voor de huidige schijf. Je kunt JBOD ook gebruiken om kleinere schijven te combineren om als slice te dienen voor een RAID 1 (Mirror) set.