Skip to content

Voorbeeldgebruik van het ‘gunzip’-commando

20 de juli de 2021
gunzip icon a4ae4e2bfef743b298e28758ef9c088d

Als u door uw mappen kijkt en bestanden vindt met de extensie .gz, betekent dit dat deze bestanden zijn gecomprimeerd met het gzip-commando. De gzip-opdracht gebruikt het Lempel-Ziv (ZZ77) compressie-algoritme om de grootte van bestanden zoals documenten, afbeeldingen en audiotracks te verkleinen. Nadat u een bestand met gzip hebt gecomprimeerd, moet u het bestand decomprimeren. Hier leest u hoe u een bestand decomprimeert dat is gecomprimeerd met de opdracht gzip.

Decomprimeer bestanden met de gzip-opdracht

De opdracht gzip biedt een methode om bestanden met de extensie .gz te decomprimeren. Om een ​​bestand te decomprimeren, gebruikt u een min d (-d) schakel als volgt: gzip -d mijnbestandsnaam.gz

Het bestand wordt gedecomprimeerd en de extensie .gz wordt verwijderd.

Decomprimeer een bestand met het gunzip-commando

Hoewel het gebruik van het gzip-commando geldig is, is het gemakkelijker te onthouden om gunzip te gebruiken om een ​​bestand te decomprimeren, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond: gunzip mijnbestandsnaam.gz

Linux gunzip decomprimeer bestand

Een bestand dwingen om te decomprimeren

Soms heeft het gunzip-commando problemen met het decomprimeren van een bestand. Een veelvoorkomende reden waarom gunzip weigert een bestand te decomprimeren, is dat de bestandsnaam die overblijft na het decomprimeren dezelfde is als de naam die al bestaat. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een bestand hebt met de naam document1.doc.gz, en u wilt het decomprimeren met het gunzip-commando. Stel je voor dat je ook een bestand hebt met de naam document1.doc in dezelfde map. Wanneer u de volgende opdracht uitvoert, verschijnt er een bericht waarin staat dat het bestand bestaat. U wordt gevraagd om de actie te bevestigen. gunzip document1.doc.gz

Je mag binnenkomen Y om te accepteren dat het bestaande bestand wordt overschreven. Als je gunzip implementeert als onderdeel van een script, wil je echter niet dat er een bericht wordt weergegeven aan de gebruiker, omdat het de uitvoering van het script stopt en invoer vereist. U kunt het gunzip-commando forceren om een ​​bestand te decomprimeren door de volgende syntaxis te gebruiken: gunzip -f document1.doc.gz

Linux gunzip kracht

Hiermee wordt een bestaand bestand met dezelfde naam overschreven en wordt u hier niet om gevraagd. Zorg er daarom voor dat je de min f (-f) voorzichtig schakelen.

Zowel het gecomprimeerde als het gedecomprimeerde bestand bewaren

Standaard decomprimeert de gunzip-opdracht het bestand en wordt de extensie verwijderd. Daarom is een bestand met de naam mijnbestand.gz zal gebeld worden mijn bestand, en het zal worden uitgebreid tot zijn volledige grootte. Als u het bestand wilt decomprimeren maar ook een kopie van het gecomprimeerde bestand wilt bewaren, voert u het volgende commando uit: gunzip -k mijnbestand.gz

Je blijft nu achter met mijn bestand en mijnbestand.gz.

Linux gunzip archief bewaren

Gecomprimeerde uitvoer weergeven

Als het gecomprimeerde bestand een tekstbestand is, kunt u de tekst erin bekijken zonder het eerst te decomprimeren. Gebruik hiervoor het volgende commando: gunzip -c mijnbestand.gz

De bovenstaande opdracht toont de inhoud van: mijnbestand.gz naar de terminaluitgang.

Informatie weergeven over het gecomprimeerde bestand

U kunt als volgt meer informatie vinden over een gecomprimeerd bestand met het gunzip-commando: gunzip -l mijnbestand.gz

Linux gunzip bestandsinformatie

De uitvoer van de bovenstaande opdracht toont de volgende waarden:

 • Gecomprimeerde maat
 • Niet-gecomprimeerde grootte
 • Verhouding
 • Niet-gecomprimeerde bestandsnaam

Het handigste aspect van deze opdracht is wanneer u te maken hebt met grote bestanden of een schijf met weinig schijfruimte. Stel je voor dat je een schijf hebt van 10 gigabyte en het gecomprimeerde bestand is 8 gigabyte. Als je blindelings het gunzip-commando uitvoert, kan het zijn dat het commando mislukt omdat de niet-gecomprimeerde grootte 15 gigabyte is. Door het gunzip-commando uit te voeren met de min l (-l) switch, kunt u controleren of de schijf waarnaar u het bestand decomprimeert voldoende ruimte heeft. U kunt ook de bestandsnaam zien die wordt gebruikt wanneer het bestand wordt gedecomprimeerd.

Decomprimeer veel bestanden recursief

Als u alle bestanden in een map en alle bestanden in alle mappen daaronder wilt decomprimeren, gebruikt u het volgende commando: gunzip -r mapnaam

Linux gunzip-map

Stel je bijvoorbeeld voor dat je de volgende mappenstructuur en bestanden hebt:

 • Documenten
  • mijndoc.gz
  • mijndoc1.gz
  • rekeningen
   • spreadsheet1.gz
   • spreadsheet2.gz

U kunt alle bestanden decomprimeren door het volgende commando uit te voeren: gunzip -r Documents

Test of een gecomprimeerd bestand geldig is

U kunt testen of een bestand is gecomprimeerd met gzip door het volgende commando uit te voeren: gunzip -t bestandsnaam.gz

Als het bestand ongeldig is, ontvangt u een bericht. Anders keert u terug naar de invoer zonder bericht.

Wat gebeurt er als u een bestand decomprimeert?

Wanneer u de gunzip-opdracht uitvoert, houdt u standaard een gedecomprimeerd bestand over zonder de gz-extensie. Als je meer informatie wilt zien, gebruik dan de min v (-v) schakel over om uitgebreide informatie weer te geven: gunzip -v bestandsnaam.gz

De uitvoer zal er ongeveer zo uitzien: bestandsnaam.gz: 20% — vervangen door bestandsnaam

Dit vertelt u de oorspronkelijke gecomprimeerde bestandsnaam, hoeveel het is gedecomprimeerd en de uiteindelijke bestandsnaam.