Skip to content

Voorkomen dat Photoshop naar een documentrand snapt

24 de juni de 2021
PsSnapping2014 56a4588e5f9b58b7d0d6804d

Net als rasters en hulplijnen, is de Snap naar functie in Photoshop kan worden in- en uitgeschakeld. Snap To zorgt ervoor dat items worden uitgelijnd op het raster, de hulplijn of de documentrand – een functie die sommige gebruikers nuttig vinden en andere niet. U kunt snappen voor alle of slechts enkele opties rechtstreeks vanuit de Visie menu.

Alle snapping uitschakelen

Om te voorkomen dat Photoshop items vastklikt, verwijdert u het vinkje voor Visie > Snap.

Snap-opties specificeren

U kunt snappen ook selectiever in- en uitschakelen. Selecteer weergave > Snap naar en kies Gidsen, Raster, of Documentgrenzen zoals gewenst. Als u snappen voor documentgrenzen uitschakelt, beperkt Photoshop items niet langer tot de randen van uw document. U kunt snappen in Photoshop Elements op precies dezelfde manier uitschakelen als in Photoshop.

Snappen tijdelijk uitschakelen

Om tijdelijk de . uit te schakelen Snap naar gedrag tijdens het gebruik van de Actie gereedschap, ingedrukt houden Ctrl in Windows of de Opdracht toets in macOS terwijl u aan de rand van een document werkt.