Skip to content

Wat is telefonie?

9 de juli de 2021
162984077 56a9d1f73df78cf772aacdef

Telefonie is een term die de technologie aanduidt waarmee mensen over lange afstand spraakcommunicatie kunnen hebben. Het komt van het woord ’telefoon’, dat op zijn beurt is afgeleid van de twee Griekse woorden ’tele’, wat ver weg betekent, en ’telefoon’, wat spreken betekent, vandaar het idee van spreken van veraf. De reikwijdte van de term is uitgebreid met de komst van nieuwe communicatietechnologieën. In de ruimste zin omvatten de termen telefooncommunicatie, internetbellen, mobiele communicatie, faxen, voicemail en zelfs videoconferenties. Het is tenslotte moeilijk om een ​​duidelijke grens te trekken tussen wat telefonie is en wat niet. Het oorspronkelijke idee waar telefonie naar terugkeert, is de POTS (gewone oude telefoondienst), technisch PSTN (openbaar geschakeld telefoonnetwerk) genoemd. Dit systeem wordt hevig uitgedaagd door en in grote mate toe te geven aan Voice over IP (VoIP) technologie, ook wel IP-telefonie en internettelefonie genoemd.

Voice over IP (VoIP) en internettelefonie

Deze twee termen worden in de meeste gevallen door elkaar gebruikt, maar technisch gezien zijn ze niet helemaal hetzelfde. De drie termen die elkaar karakteriseren zijn Voice over IP, IP-telefonie en internettelefonie. Ze verwijzen allemaal naar het kanaliseren van spraakoproepen en spraakgegevens via IP-netwerken, namelijk LAN’s en internet. Op deze manier worden bestaande faciliteiten en middelen die al worden gebruikt voor datatransmissie benut, waardoor de kosten van dure lijntoewijding, zoals het geval is met de PSTN, worden geëlimineerd. Het belangrijkste voordeel dat VoIP voor gebruikers biedt, is een aanzienlijke kostenbesparing. Bellen is ook vaak gratis. Dit samen met de talrijke voordelen die VoIP met zich meebrengt, heeft ervoor gezorgd dat laatstgenoemde een belangrijk technologisch element is geworden dat wereldwijd aan populariteit heeft gewonnen en het leeuwendeel van de telefoniemarkt heeft opgeëist. De term computertelefonie is ontstaan ​​met de komst van softphones, dit zijn toepassingen die op een computer zijn geïnstalleerd en een telefoon nabootsen, met behulp van VoIP-services op internet. Computertelefonie is erg populair geworden omdat de meeste mensen het gratis gebruiken.

Mobiele telefonie

Wie heeft er tegenwoordig geen telefonie op zak? Mobiele telefoons en handsets maken normaal gesproken gebruik van mobiele netwerken die gebruikmaken van de GSM-technologie (cellulair), zodat u onderweg kunt bellen. Bellen via GSM is vrij duur, maar VoIP is ook binnengedrongen in mobiele telefoons, smartphones, pocket-pc’s en andere handsets, waardoor mobiele gebruikers zeer goedkope en soms gratis lokale en internationale gesprekken kunnen voeren. Met mobiele VoIP, Wi-Fi, 3G, 4G en nieuwere technologieën kunnen gebruikers volledig gratis bellen, zelfs naar buitenlandse contacten.

Telefonieapparatuur en -vereisten

Wat is er nodig voor telefonie, variërend van zeer eenvoudige hardware tot complexe apparatuur? Laten we aan de klantzijde blijven (uw kant als klant) om de complexiteit van PBX’s en servers en centrales te vermijden. Voor PSTN heb je alleen een telefoontoestel en een wandcontactdoos nodig. Bij VoIP is de belangrijkste vereiste een verbinding met een IP-netwerk (bijv. Ethernet of Wi-Fi, verbinding met een LAN), een breedbandinternetverbinding en, in het geval van mobiele telefonie, een draadloze netwerkverbinding zoals Wi-Fi , 3G en in sommige gevallen GSM. De apparatuur kan dan zo simpel zijn als een headset (voor computertelefonie). Voor degenen die het gemak van de huistelefoon willen zonder de computer, hebben ze een ATA (ook wel een telefoonadapter genoemd) en een eenvoudige traditionele telefoon nodig. Een IP-telefoon is een speciale telefoon die de functionaliteit van een ATA en vele andere functies bevat en daarom kan werken zonder afhankelijk te zijn van andere hardware.

Niet alleen stem

Omdat veel media op één kanaal door elkaar lopen, vallen ook faxen en videoconferenties onder de noemer telefonie. Bij faxen worden traditioneel de telefoonlijn en telefoonnummers gebruikt om faxberichten (afgekort tot fax) te verzenden. IP-faxen maakt gebruik van IP-netwerken en internet om faxberichten te verzenden en te ontvangen. Dit geeft veel voordelen, maar staat toch voor bepaalde uitdagingen. Videoconferenties werken op dezelfde manier als voice over IP met toegevoegde realtime video.