Skip to content

Wat zijn opdrachtpromptcodes?

30 de juni de 2023
command prompt dir 583db41d5f9b58d5b11a3a42

Een snelle zoektocht op internet naar opdrachtpromptcodes levert allerlei resultaten op… de meeste totaal verschillend. Waarom al die verwarring over opdrachtpromptcodes? Is er geen vaste lijst met opdrachtpromptcodes om naar te kijken?

Wat zijn opdrachtpromptcodes?

Het is een feit dat er geen nauwkeurige lijst met “opdrachtpromptcodes” te vinden is, omdat er niet zoiets bestaat als een opdrachtpromptcode. Zie de Prompt-opdrachtcodes gedeelte onderaan dit artikel voor een belangrijke verduidelijking! Om welke reden dan ook, er is een misverstand onder sommige computergebruikers (en sommigen die beter zouden moeten weten) dat de tools en uitvoerbare bestanden die beschikbaar zijn via de opdrachtprompt in Windows “codes” worden genoemd. Zij zijn niet. De voorwaarde codein de computerwereld, verwijst meestal naar broncode, de tekst die wordt gebruikt in een computerprogrammeertaal. Waar je eigenlijk naar op zoek bent, is een soort commando. Een commando is een instructie die aan uw computer wordt gegeven, zeker geen code die op enigerlei wijze moet worden gedecodeerd. Hieronder vindt u wat hulp bij het bepalen waar u echt naar op zoek bent als u hier kwam zoeken naar opdrachtpromptcodes:

Opdrachtpromptopdrachten

Opdrachtpromptopdrachten zijn op opdrachtregel gebaseerde programma’s die verschillende functies uitvoeren, zoals het weergeven van lijsten met bestanden, het oplossen van problemen met netwerkverbindingen, het formatteren van stations, enz. De meeste mensen die zoeken naar opdrachtpromptcodes zijn waarschijnlijk echt op zoek naar opdrachtpromptopdrachten.

Voer opdrachten uit

Run-opdrachten zijn de uitvoerbare bestanden voor de programma’s die u in Windows gebruikt. Met andere woorden, een opdracht uitvoeren is de naam van het bestand waarmee een programma wordt gestart.

Prompt-opdrachtcodes

Een van de vele opdrachten die beschikbaar zijn via de opdrachtprompt is de promptopdracht. De promptopdracht wordt gebruikt om het uiterlijk en gedrag van de daadwerkelijke prompttekst te wijzigen die voorafgaat aan het invoeren van opdrachten in het opdrachtpromptvenster. De vele aanpassingsopties die beschikbaar zijn voor de opdracht prompt worden soms aangeduid als codes en wanneer ze buiten de context van het promptcommando worden besproken, worden ze soms genoemd Opdrachtpromptcodeshoewel ze nauwkeuriger worden genoemd Vraag opdrachtcodes. Dus als u echt op zoek bent naar de codes die beschikbaar zijn voor de opdrachtprompt, opent u de opdrachtprompt en voert u deze uit snel /? om ze weergegeven te zien.