Skip to content

Wat zijn ‘Zip’ en ‘WinZip’?

18 de augustus de 2021
GettyImages 183357484 5c8aa9a4c9e77c0001ff0a2d

‘Zippen’ en ‘uitpakken’ zijn technieken voor bestandsbeheer om meerdere bestanden in een enkele kleine bundel te verpakken en deze vervolgens uit te pakken voor gebruik. Zippen en unzippen zijn populair voor het e-mailen van bestandsbijlagen, het downloaden van bestanden en het overbrengen van bestanden via FTP.

Wat is een zipbestand?

Een zip-bestand wordt ook wel een archiefbestand genoemd. Het Zip-bestand is een container die de daadwerkelijke gecomprimeerde bestanden bevat. Het doel achter het zip-bestand is transport en opslag. De zip-map werkt als een boterhamzakje: hij houdt de inhoud erin voor eenvoudig transport en opslag. Dit maakt de mogelijkheid om Zip-bestanden (en hun tegenhanger Rar-bestanden) te gebruiken waardevol voor bestandsdelers en downloaders.​

Hoe werken zip-bestanden?

Een Zip-bestand bereikt drie dingen:

  • Het bundelt een of meer bestanden in een enkel containerbestand.
  • Het comprimeert (archiveert) de inhoud met maar liefst 90 procent, waardoor een kleiner bestand ontstaat dat gemakkelijker te verzenden, verplaatsen en opslaan is.
  • Optioneel kan het met een wachtwoord worden beveiligd tegen ongewenste kijkers.

Is Zip hetzelfde als WinZip?

Hoewel veel mensen Zip en WinZip verwarren, zijn ze technisch verschillend:

  • Zip is de algemene bestandsindeling van een gecomprimeerd archief, met het achtervoegsel .zip (bijvoorbeeld ditbestand.zip).
  • WinZip is, net als WinRAR en PKZip, de naam van een software-app die Zip-bestanden maakt en beheert.