Skip to content

Zoho Mail doorsturen naar een ander adres

12 de augustus de 2021
christin hume mfB1B1s4sMc unsplash e30a8f39f1d54b058bbdb5058ae14cca

Zoho Mail maakt het gemakkelijk om te consolideren. U kunt alle e-mail die u op het ene Zoho Mail-account ontvangt, doorsturen naar een meldingsapp voor uw telefoon en natuurlijk naar elk oud e-mailadres.

Wat het doorsturen van e-mail van Zoho Mail betekent

Als u een Zoho Mail-account doorstuurt, betekent dit dat alle e-mail die u op het adres van dat account ontvangt, automatisch wordt doorgestuurd naar het e-mailadres dat u selecteert om doorgestuurde e-mail te ontvangen. U kunt Zoho Mail kopieën laten bewaren van berichten die zijn doorgestuurd (bijvoorbeeld als back-up) of ervoor kiezen om ze te verwijderen.

Zoho Mail doorsturen naar een ander adres

In het account dat de doorgestuurde berichten ontvangt, behandelt u die berichten als andere e-mail.

 1. Selecteer de Instellingen pictogram in Zoho Mail.

 2. Selecteer de Mail tabblad.

  Een screenshot van Zoho Mail-instellingen met het tabblad Mail gemarkeerd

 3. Vind de E-mailaccounts categorie en selecteer Doorsturen van e-mail.

  Een screenshot van Zoho Mail-instellingen met de kop E-mail doorsturen gemarkeerd

 4. Typ het e-mailadres van het account waarnaar u uw Zoho Mail-berichten wilt laten doorsturen in het dialoogvenster dat wordt geopend en druk op Binnenkomen.

  Een screenshot van Zoho Mail met het e-mailadres van het doorstuuradres gemarkeerd

 5. Er wordt een dialoogvenster Verificatie doorsturen van e-mail geopend.

  Screenshot van e-mail doorsturen verificatie

 6. Controleer het e-mailadres waarnaar u doorstuurt voor een bevestigingsbericht van Zoho Mail. Kopieer de bevestigingscode die in het bericht is opgenomen en ga vervolgens terug naar het dialoogvenster Verificatie doorsturen van e-mail.

 7. Plak de bevestigingscode in het daarvoor bestemde tekstvak en selecteer Verifiëren.

  Een screenshot van het venster Verificatie doorsturen in Zoho Mail met de knop Verifiëren gemarkeerd

 8. U keert terug naar het dialoogvenster Doorsturen. Als u het bericht uit het Zoho Mail-account wilt verwijderen nadat het is doorgestuurd, selecteert u de Originele e-mailkopie verwijderen… optie voordat u uw instellingentabblad sluit.

Dat is alles. Vanaf dit punt worden alle berichten die op dit account worden ontvangen, doorgestuurd naar het e-mailadres dat u tijdens het proces hebt opgegeven.

Doorsturen Selecteer e-mail met een filter

U kunt bijvoorbeeld een filter instellen dat e-mail labelt die is doorgestuurd vanaf het Zoho Mail-adres (met dat adres in het veld Aan: of Cc;), zodat u het onmiddellijk kunt herkennen of naar een speciale map kunt laten verplaatsen. Afhankelijk van het type account dat u gebruikt om de doorgestuurde berichten te ontvangen, kunnen er veel andere opties zijn voor hoe u ermee omgaat.

 1. Volg de Instellingen koppeling in Zoho Mail.

  Een screenshot van Zoho Mail met het tandwiel Instellingen gemarkeerd

 2. Selecteer Mail om uw e-mailinstellingen te openen.

  Een screenshot van Zoho Mail-instellingen met het tabblad Mail gemarkeerd

 3. Zoek de categorie Filters en selecteer Nieuw inkomend filter maken.

  Een screenshot van Zoho Mail met de opdracht Create New Incoming Filter gemarkeerd

 4. Klik Nieuw filter.

  Een screenshot van de instellingen van Zoho Mail Filters met de opdracht Nieuw filter gemarkeerd

 5. Voer een naam in voor het nieuwe filter.

  Schermafbeelding van filternaam

 6. Selecteer een Conditietype:. Deze instelling is van invloed op welke van de voorwaarden die u instelt in de volgende stap het filter activeren. De opties zijn:

  • Elk van deze voorwaarden (OF): als u meerdere voorwaarden instelt voor Zoho Mail om het filter uit te voeren (bijv. meerdere ontvangers), hoeft er maar één waar te zijn.
  • Alle voorwaarden (EN): Als u meerdere voorwaarden instelt, moeten ze allemaal waar zijn om het filter te activeren.
  • Geavanceerde voorwaarden (EN/OF): Met deze optie kunt u verplichte en optionele voorwaarden aangeven (bijvoorbeeld om berichten van een enkele afzender te filteren die een bepaald trefwoord in het onderwerp bevatten en andere uit te sluiten)
  • Geen voorwaarden: Kies deze optie om het filter op elk inkomend bericht uit te voeren. Gebruik het om al uw Zoho Mail-berichten door te sturen naar uw andere account.

  Als jij kiest Geen voorwaarden, ga naar stap 9.

  Een schermafbeelding van een nieuw filter in Zoho Mail met de kop Voorwaardetype gemarkeerd

 7. Onder de Conditie gedeelte van het filter, kies Tot in het eerste vervolgkeuzemenu. Selecteer bevat in het tweede vervolgkeuzemenu.

  Een screenshot van een filter in Zoho Mail met de kop voorwaarden gemarkeerd

 8. Typ het e-mailadres voor het account dat u doorstuurt (het Zoho Mail-adres).

  Een screenshot van een filter in Zoho Mail met het doorsturen van e-mailadres gemarkeerd

 9. Selecteer onder het gedeelte Acties E-mail doorsturen naar in het eerste vervolgkeuzemenu.

  Een screenshot van een Zoho Mail-filter met de actie

 10. Typ het e-mailadres waarnaar u berichten wilt doorsturen in het daarvoor bestemde tekstvak.

  Schermafbeelding van e-mailadres in het gedeelte Acties

 11. Selecteer Verwerk de andere filters niet voor overeenkomende voorwaarden om ervoor te zorgen dat Zoho Mail alleen uw inkomende berichten doorstuurt.

  Een screenshot van een nieuw filter in Zoho Mail met het selectievakje Andere filters niet verwerken gemarkeerd

 12. Kiezen Sparen. U keert terug naar uw filterlijst en het nieuwe filter dat u zojuist hebt gemaakt, staat bovenaan de lijst.

  Een screenshot van een filter in Zoho Mail met de knop Opslaan gemarkeerd

Nadat u deze stappen heeft doorlopen, wordt elke e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat u wilt laten doorsturen, automatisch doorgestuurd naar het e-mailadres waar u deze wilt ontvangen. En dat doorsturen gaat door totdat je dat filter verwijdert.