Skip to content

Afzender toevoegen aan adresboek in Mozilla/Netscape

14 de augustus de 2021
GettyImages 511322567 57b62c003df78c8763ba343b

Wat te weten

 • Selecteer de naam en het e-mailadres > Toevoegen aan adresboek. Als er een contactblad verschijnt, kunt u de contactgegevens bewerken.
 • Als er geen contactblad verschijnt (nieuw contact), selecteer dan de naam en het e-mailadres onder Van nogmaals > selecteer Bewerk contact.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw e-mailadresboek voor Mozilla Thunderbird, Netscape en Mozilla kunt samenstellen door iemand toe te voegen zodra u een e-mail van hen ontvangt.

Voeg de afzender snel toe aan het adresboek in Mozilla Thunderbird, Mozilla of Netscape

Om de afzender van een bericht snel toe te voegen aan uw Mozilla Thunderbird-, Netscape- of Mozilla-adresboek:

 • Klik op de naam en het e-mailadres (soms wordt alleen het adres weergegeven) bovenaan het bericht, hierna: Van (of Van:).
 • Selecteer Toevoegen aan adresboek (of Toevoegen aan adresboek…) uit het menu dat is verschenen.
 • Als er een contactblad verschijnt:
  • Bewerk de kaart zoals u wilt.
  • Selecteer OK.
 • Als er geen contactblad verschijnt, om het nieuw aangemaakte contact te bewerken:
  • Klik op de naam en het e-mailadres onder Van nog een keer.
  • Selecteer Bewerk contact… uit het menu dat wordt weergegeven.
  • Om de zichtbare details te bewerken:
   • Breng de gewenste wijzigingen aan in het naam- en adresboek dat voor de contactpersoon wordt gebruikt.
   • Klik Klaar.
  • Om meer details te bewerken:
   • Klik Details bewerken.
   • Breng de gewenste wijzigingen aan in het adresboekitem.
   • Klik nu op OK.

Als u besluit dat u deze persoon niet aan uw adresboek wilt toevoegen, selecteert u Annuleren indien beschikbaar, die u terugbrengt naar het bericht zonder wijzigingen in het adresboek. Zonder Annuleren, kunt u de nieuw toegevoegde vermelding natuurlijk op elk moment uit uw adresboek verwijderen. Netscape 4 geeft het contextmenu niet weer wanneer u op de naam van de afzender klikt, maar roept de kaart onmiddellijk op.