Skip to content

Beheer plaatsing in PowerPoint-dia’s door objecten te verschuiven

28 de juli de 2021
beard bokeh candle 842548 5c293672c9e77c0001d710f8

Nadat u een grafisch object op een PowerPoint-dia hebt geplaatst, past u de locatie aan om het precies goed op de dia te plaatsen. Om het object iets te verplaatsen, duwt u het object met gewone toetsaanslagen een klein beetje in een willekeurige richting. De instructies in dit artikel zijn van toepassing op PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint voor Microsoft 365 en PowerPoint Online.

Een object verschuiven in PowerPoint

Wanneer u een object in PowerPoint een duwtje geeft, wordt het object in kleine stappen verplaatst. De richting waarin het object beweegt, hangt af van de pijltoets die u indrukt. Selecteer het object en gebruik vervolgens de pijltjestoetsen op uw toetsenbord om het object naar links, rechts, omhoog of omlaag te verplaatsen totdat het precies daar staat waar u het wilt hebben. Als de standaard PowerPoint-instelling voor nudging te groot is voor een specifieke behoefte, past u de bewegingsstappen handmatig aan. Houd . ingedrukt Ctrl terwijl u op de pijltoetsen drukt om in stappen van 1,25 punten te bewegen.

Standaard Nudge-instelling verminderen

Wanneer u PowerPoint voor het eerst installeert, is de functie Object uitlijnen op raster ingeschakeld. Deze instelling bepaalt ook de afstand voor de nudge. De standaardinstelling voor verschuiven is zes punten wanneer Objecten uitlijnen op raster is ingeschakeld. Als u Objecten uitlijnen op raster uitschakelt, is de standaardinstelling voor verschuiven 1,25 punten. Objecten aan raster vastzetten uitschakelen:

  1. Ga naar Weergave.

  2. Selecteer Rasterinstellingen in de rechterbenedenhoek van de Show groep.

  3. Verwijder het vinkje naast Objecten aan raster vastmaken om de functie uit te schakelen en de standaard nudge-instelling te verlagen tot 1,25 punten.

    Objecten aan raster vastmaken

  4. Selecteer OK.

Objecten en pijlen

Naast het gebruik van Ctrl om een ​​pijl te wijzigen, druk op om de verplaatsingsgrootte te verkleinen, druk op de Alt toets met de linker- en rechterpijlen om het object naar links of rechts te draaien. druk op Verschuiving plus ofwel de pijl naar beneden of naar links om het object kleiner te maken, of, Verschuiving plus de pijl naar rechts of omhoog om het groter te maken. Op dezelfde manier, met behulp van Ctrl+Verschuiving maakt de grootte van de toename of afname kleiner om gedetailleerdere toetsenbordbewerkingen mogelijk te maken.