Skip to content

Brouw je eerste kopje Java op Unix

2 de augustus de 2021
cafe 151346 960 720 57b92f105f9b58cdfd328077 5c0810ef46e0fb0001a00224

Java is een besturingssysteemonafhankelijk platform voor softwareontwikkeling. Het bestaat uit een programmeertaal, hulpprogramma’s en een runtime-omgeving. Een Java-programma kan op één computer worden ontwikkeld en op elke andere computer met de juiste runtime-omgeving worden uitgevoerd. Over het algemeen kunnen oudere Java-programma’s worden uitgevoerd in nieuwere runtime-omgevingen. Java is zo rijk dat zelfs gecompliceerde applicaties kunnen worden geschreven zonder afhankelijkheden van het besturingssysteem. Dit wordt 100% Java genoemd. Met de ontwikkeling van internet is Java steeds populairder geworden, omdat je bij het programmeren voor het web niet weet op welk systeem de gebruiker zich bevindt. Met de programmeertaal Java kunt u profiteren van het paradigma “eenmaal schrijven, overal uitvoeren”. Dit betekent dat wanneer u uw Java-programma compileert, u geen instructies voor één specifiek platform genereert. In plaats daarvan genereert u Java-bytecode, dat wil zeggen instructies voor de Java Virtual Machine (Java VM). Voor de gebruikers maakt het niet uit welk platform ze gebruiken – Windows, Unix, MacOS of een internetbrowser – zolang het de Java VM heeft, begrijpt het die bytecodes.

Drie soorten Java-programma’s

  • Een appeltje is een Java-programma dat is ontworpen om op een webpagina te worden ingesloten.
  • EEN servlet is een Java-programma dat is ontworpen om op een server te worden uitgevoerd.

In deze twee gevallen kan het Java-programma niet worden uitgevoerd zonder de diensten van een webbrowser voor een applet of een webserver voor een servlet.

  • EEN Java-toepassing is een Java-programma dat op zichzelf kan worden uitgevoerd.

De volgende instructies zijn voor u om een ​​Java-toepassing te programmeren met behulp van een Unix-computer.

Een checklist

U hebt slechts twee items nodig om een ​​Java-programma te schrijven:

  1. Het Java 2-platform, Standard Edition (J2SE), voorheen bekend als de Java Development Kit (JDK).
    Download de nieuwste versie voor Linux. Zorg ervoor dat u de SDK downloadt, niet de JRE (de JRE is opgenomen in de SDK/J2SE).
  2. Een teksteditor
    Bijna elke editor die u op Unix-gebaseerde platforms vindt, is voldoende (bijv. Vi, Emacs, Pico). In dit voorbeeld wordt Pico gebruikt.

Stap 1. Maak een Java-bronbestand

Een bronbestand bevat tekst die is geschreven in de programmeertaal Java. U kunt elke teksteditor gebruiken om bronbestanden te maken en te bewerken. U heeft twee opties: U kunt het bestand FatCalories.java (aan het einde van dit artikel) op uw computer opslaan. Op deze manier kunt u wat typwerk besparen. Vervolgens kunt u direct naar stap 2 gaan. Of u kunt de langere instructies volgen: (1) Open een shell-venster (ook wel terminal genoemd). Wanneer de prompt voor het eerst verschijnt, is uw huidige map meestal uw thuismap. U kunt uw huidige map op elk gewenst moment wijzigen in uw thuismap door cd te typen bij de prompt (meestal een “%”) en vervolgens op Opbrengst. De Java-bestanden die u maakt, moeten in een aparte map worden bewaard. U kunt een map maken met behulp van de opdracht mkdir. Als u bijvoorbeeld de map “java” in uw thuismap wilt maken, wijzigt u eerst de huidige map in uw thuismap door het volgende commando in te voeren: % cd

Vervolgens voert u het volgende commando in: % mkdir java

Om uw huidige map naar deze nieuwe map te wijzigen, voert u vervolgens het volgende in: % cd java

Nu kunt u beginnen met het maken van uw bronbestand. (2) Start de Pico-editor door “pico” te typen bij de prompt en op . te drukken Opbrengst. Als het systeem reageert met het bericht pico: opdracht niet gevonden, dan is Pico hoogstwaarschijnlijk niet beschikbaar. Raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie of gebruik een andere editor. Wanneer u Pico start, wordt een nieuwe, lege buffer weergegeven. Dit is het gebied waarin u uw code typt. (3) Typ de code aan het einde van dit artikel (onder “Voorbeeld Java-programma”) in de lege buffer. Typ alles precies zoals weergegeven. De Java-compiler en -interpreter zijn hoofdlettergevoelig. (4) Sla de code op door te typen Ctrl-O. Als u Bestandsnaam om te schrijven ziet: typt u FatCalories.java, voorafgegaan door de map waarin u het bestand wilt hebben. Als u FatCalories.java in de map /home/smith/java wilt opslaan, typt u

/home/smid/java/FatCalories.java en druk op Opbrengst. Gebruik maken van Ctrl-X om Pico te verlaten.

Stap 2. Compileer het bronbestand

De Java-compiler, javac, neemt uw bronbestand en vertaalt de tekst in instructies die de Java Virtual Machine (Java VM) kan begrijpen. De compiler zet deze instructies in een bytecodebestand. Breng nu nog een shell-venster naar voren. Om uw bronbestand te compileren, wijzigt u uw huidige map in de map waarin uw bestand zich bevindt. Als uw bronmap bijvoorbeeld /home/smith/java is, typt u de volgende opdracht bij de prompt en drukt u op Return:
% cd /home/smith/java

Als u pwd invoert bij de prompt, zou u de huidige map moeten zien, die in dit voorbeeld is gewijzigd in /home/smith/java. Als u “ls” invoert bij de prompt, zou u uw bestand moeten zien: FatCalories.java. Nu kun je compileren. Typ de volgende opdracht bij de prompt en druk op Return: javac FatCalories.java

Als u deze foutmelding ziet:
javac: Opdracht niet gevonden

dan kan Unix de Java-compiler javac niet vinden. Hier is een manier om Unix te vertellen waar javac te vinden is. Stel dat u het Java 2-platform (J2SE) hebt geïnstalleerd in /usr/java/jdk1.4. Typ de volgende opdracht bij de prompt en druk op Return: /usr/java/jdk1.4/javac FatCalories.java

De compiler heeft nu een Java-bytecodebestand gegenereerd: FatCalories.class. Typ bij de prompt ls om te controleren of het nieuwe bestand er is.

Stap 3. Voer het programma uit

De Java VM wordt geïmplementeerd door een Java-interpreter genaamd java. Deze interpreter neemt uw bytecodebestand en voert de instructies uit door ze te vertalen in instructies die uw computer kan begrijpen. Typ in dezelfde map bij de prompt: java FatCalories

Wanneer u het programma uitvoert, moet u twee cijfers invoeren wanneer het zwarte opdrachtregelvenster verschijnt. Het programma moet dan die twee getallen uitschrijven plus het percentage dat door het programma is berekend.

Wanneer u de foutmelding krijgt:

Uitzondering in thread “main” java.lang.NoClassDefFoundError: FatCalories

Het betekent: java kan uw bytecodebestand, FatCalories.class, niet vinden. Wat te doen: Een van de plaatsen waar Java uw bytecodebestand probeert te vinden, is uw huidige map. Als uw bytecodebestand zich bijvoorbeeld in /home/smith/java bevindt, moet u uw huidige map daarin wijzigen door de volgende opdracht achter de prompt te typen en op Return te drukken: cd /home/smith/java

Als je pwd invoert bij de prompt, zou je /home/smith/java moeten zien. Als u ls invoert bij de prompt, zou u uw FatCalories.java- en FatCalories.class-bestanden moeten zien. Voer nu opnieuw Java FatCalories in. Als u nog steeds problemen ondervindt, moet u mogelijk uw CLASSPATH-variabele wijzigen. Om te zien of dit nodig is, probeert u het klassenpad “uit te zetten” met het volgende commando: unset CLASSPATH

Voer nu opnieuw Java FatCalories in. Als het programma nu werkt, moet je je KLASSPAAT variabel.