Skip to content

Controleer wat uw Linux-systeem afdrukt met de opdracht “lpstat”

28 de juli de 2021
GettyImages 1141217458 b3d96a3c67e34fc391422142a2dc892d

De lpstat opdracht voor Linux geeft statusinformatie weer over huidige klassen, taken en printers. Wanneer uitgevoerd zonder argumenten, lpstat geeft taken weer die door de gebruiker in de wachtrij zijn geplaatst. Linux-desktopomgevingen ondersteunen een grafische tool voor het bekijken en bewerken van afdrukwachtrijen. Het mechanisme verschilt echter – soms aanzienlijk – door DE. De lpstat shell-programma werkt op alle distributies, ongeacht DE.

Opdrachtoverzicht

De opdracht accepteert het volgende formaat: lpstat [ -E ] [ -a [ destination(s) ] ] [ -c [ class(es) ] [ -d ] [ -h server ] [ -l ] [ -o [ destination(s) ] ] [ -p [ printer(s) ] ] [ -r ] [ -R ] [ -s ] [ -t ] [ -u [ user(s) ] ] [ -v [ printer(s) ] [ -W [ which-jobs ] ]

Schakelaars

Verschillende schakelaars breiden of richten zich op de functionaliteit van de opdracht:

 • -E: Forceert codering bij verbinding met de server.
 • -een [printer(s)]: Toont de acceptatiestatus van printerwachtrijen. Als er geen printers zijn opgegeven, worden alle printers weergegeven.
 • -C [class(es)]: Toont de printerklassen en de printers die daarbij horen. Als er geen klassen zijn opgegeven, worden alle klassen weergegeven.
 • -NS: Toont de huidige standaardbestemming.
 • -H server: Specificeert de CUPS-server waarmee moet worden gecommuniceerd.
 • -l: toont een lange lijst met printers, klassen of taken.
 • -O [destination(s)]: Toont de takenwachtrij op de opgegeven bestemmingen. Als er geen bestemmingen zijn opgegeven, worden alle taken weergegeven.
 • -P [printer(s)]: Toont de printers en of ze zijn ingeschakeld voor afdrukken. Als er geen printers zijn opgegeven, worden alle printers weergegeven.
 • -R: Toont of de CUPS-server actief is.
 • -R: Toont de rangorde van afdruktaken.
 • -s: Toont een statusoverzicht (inclusief de standaardbestemming), een lijst met klassen en hun aangesloten printers, en een lijst met printers en de bijbehorende apparaten. Dit komt overeen met het gebruik van de -NS, -C, en -P opties.
 • -t: Toont alle statusinformatie. Dit komt overeen met het gebruik van de -R, -C, -NS, -v, -een, -P en -O opties.
 • -u [user(s)]: Toont een lijst met afdruktaken die in de wachtrij zijn geplaatst door de opgegeven gebruikers. Als er geen gebruikers zijn opgegeven, worden de taken weergegeven die door de huidige gebruiker in de wachtrij zijn geplaatst.
 • -v [printer(s)]: Toont de printers en op welk apparaat ze zijn aangesloten. Als er geen printers zijn opgegeven, worden alle printers weergegeven.
 • -W [which-jobs]: Specificeert welke jobs getoond moeten worden, voltooid of niet voltooid (de standaard).

Gebruiksopmerkingen

Bekijk de lp commando en de CUPS-softwaregebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het Linux-afdruksubsysteem. Omdat elk distributie- en kernel-releaseniveau anders is, gebruikt u de Mens commando om te zien hoe de lpstat commando wordt gebruikt op uw specifieke computer.