Skip to content

Een stapsgewijze handleiding voor het instellen van de standaard berichtindeling in Outlook

19 de juli de 2021
GettyImages 913932202 56336333502e4eaca4f89f72bbe808d6

Wat te weten

  • Om het berichtformaat in te stellen, ga naar het dossier > Opties > Mail > Stel berichten op in dit formaat > selecteer formaat > OK.
  • U kunt in Outlook uit drie berichtindelingen kiezen: Platte tekst, HTML en Rich Text Format.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de standaard berichtindeling in Outlook instelt. Instructies zijn van toepassing op Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010 en Outlook voor Microsoft 365.

Hoe de standaard berichtindeling in Outlook in te stellen?

HTML is de standaard berichtindeling in Outlook. Hoewel de indeling voor platte tekst voor alle e-mailprogramma’s werkt, ondersteunt het geen tekstopmaak. Rich Text Format (RTF) wordt alleen ondersteund door Microsoft Exchange Client versies 4.0 en 5.0 en Outlook. Om de standaardindeling voor nieuwe e-mails in Outlook te configureren:

  1. Ga naar het dossier > Opties.

  2. In de Outlook-opties dialoogvenster, selecteer Mail.

  3. Selecteer de Stel berichten op in dit formaat vervolgkeuzepijl en kies het formaat dat u als standaard voor nieuwe e-mails wilt gebruiken.

    Screenshot van de vervolgkeuzelijst Berichten opstellen

  4. Selecteer OK.

U kunt Outlook zo instellen dat altijd platte tekst of RTF-tekst wordt gebruikt voor afzonderlijke ontvangers, ongeacht de standaardberichtindeling die u opgeeft.