Skip to content

Hoe maak je een hexdump van een bestand of een reeks tekst

28 de juli de 2021
GettyImages 988060008 b09be74ecf974aea9ad1e60a33b66023

EEN hex-dump is een hexadecimale weergave van gegevens. Gebruik hexadecimaal wanneer u een programma debugt of een programma reverse-engineert. Veel bestandsindelingen gebruiken bijvoorbeeld specifieke hexadecimale tekens om hun type aan te duiden. Wanneer u een bestand probeert te lezen maar het niet correct laadt, kan het zijn dat het bestand niet de indeling heeft die u verwacht. Een hex-dump helpt bij het oplossen van problemen. Evenzo, om te deconstrueren hoe een programma werkt zonder de broncode, kijkt u naar de hex-dump om de prestaties te evalueren.

Wat is hexadecimaal?

Computers denken binair. Elk teken, getal en symbool wordt verwezen door een binaire waarde—iets genaamd basis 2 rekenkunde, met nullen en enen. Mensen denken in decimalen, of basis 10 rekenkunde die afhankelijk is van de cijfers nul tot en met negen. In hexadecimaal of basis 16 rekenkunde-berekeningen gebruiken 16 eenheden die worden weergegeven door de cijfers nul tot en met negen plus de letters A tot en met F.

Een Hex Dump maken met Linux

Gebruik de om een ​​hex-dump te maken met Linux hexdump opdracht. Voer de volgende opdracht uit om een ​​bestand als hex naar de standaarduitvoer weer te geven: hexdump bestandsnaam

type=”code”> Bijvoorbeeld: hexdump touch.svg

type=”code”> De standaarduitvoer toont het regelnummer in hexadecimaal formaat door middel van acht sets van vier hexadecimale waarden per regel. Lever verschillende schakelaars om de standaarduitgang te wijzigen. Bijvoorbeeld, het specificeren van de -B switch produceert een achtcijferige offset gevolgd door 16 driekoloms, nul gevulde bytes aan invoergegevens in octaal formaat – een weergave genaamd a octale weergave van één byte. hexdump -b touch.svg

type=”code”> Met deze schakelaar ziet het display er ongeveer zo uit: 00000000 211 120 116 107 015 012 032 012 000 000 000 015 111 110 104 122

Gebruik de -C schakel over om het bestand in een één-bits weergave te zien: hexdump -c hexdump.svg

type = “code”> De opdracht met deze schakelaar geeft de offset weer, maar deze keer in de vorm van 16 door spaties gescheiden, drie kolommen, door spaties gevulde tekens van invoergegevens per regel:

hexdump met -c optie

Deze opdracht ondersteunt verschillende andere uitvoerformaten. Voer de opdracht uit man hexdump om het manpage-item voor deze handige tool te bekijken.