Skip to content

Ontwerpthema’s gebruiken in PowerPoint

18 de juli de 2021
rawpixel 684806 unsplash 5c04126f46e0fb0001c4bfc8

PowerPoint-thema’s zijn vooraf gedefinieerde sets van kleuren, lettertypen en andere visuele effecten. Pas snel een thema toe op uw presentatie om deze een professionele en consistente uitstraling te geven. U kunt ook het effect van een thema op uw diavoorstelling zien voordat u het toepast. Leer hoe u ontwerpthema’s in PowerPoint kunt vinden, toepassen en wijzigen. Deze instructies zijn van toepassing op PowerPoint voor Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013 en PowerPoint 2010.

Een ontwerpthema toepassen

Als u het uiterlijk van uw presentatie wilt wijzigen, past u een ontwerpthema toe. Een ontwerpthema toepassen:

 1. Selecteer Ontwerp.

 2. Plaats de muisaanwijzer op een thema. Een voorbeeld van het ontwerp verschijnt op de dia.

 3. Selecteer het ontwerpthema dat u op uw presentatie wilt toepassen.

Het kleurenschema van een ontwerpthema wijzigen

Zodra u een ontwerpthema voor uw PowerPoint-presentatie hebt geselecteerd, bent u niet beperkt tot de kleur van het thema zoals het momenteel wordt toegepast. De themakleuren wijzigen:

 1. Selecteer Ontwerp.

 2. Selecteer Meer (pijltje omlaag) in de groep Varianten en wijs naar Kleuren om een ​​lijst met kleurvariaties weer te geven. Selecteer in PowerPoint 2010 Kleuren in de groep Thema’s.

  Een screenshot die PowerPoint-themakleuren aanpast.

 3. Plaats de muisaanwijzer op een kleurenschema. Een voorbeeld van het kleurenschema verschijnt op de dia.

  Een screenshot met een voorbeeld van PowerPoint-themakleuren.

 4. Selecteer Kleuren aanpassen om uw eigen kleurenschema te maken.

  Een screenshot die een aangepast PowerPoint-thema maakt.

 5. Selecteer een kleurenschema om dit toe te passen op alle dia’s in de presentatie.

Lettertypefamilies maken deel uit van de ontwerpthema’s

Aan elk ontwerpthema wordt een lettertypefamilie toegewezen. Nadat u een ontwerpthema voor uw PowerPoint-presentatie hebt geselecteerd, wijzigt u de lettertypefamilie in een van de vele groepen in PowerPoint. Wanneer u themalettertypen wijzigt, wordt de tekst in titels en opsommingstekens gedurende de hele presentatie bijgewerkt. De lettertypen wijzigen die in een presentatie worden gebruikt:

 1. Selecteer Ontwerp.

 2. Selecteer Meer in de groep Varianten.

  Een schermafbeelding met de vervolgkeuzelijst Varianten in PowerPoint.

 3. Wijzen naar Lettertypen.

  Een schermafbeelding die nieuwe themalettertypen kiest in PowerPoint.

 4. Selecteer Lettertypen aanpassen om de aangepaste kop- en hoofdlettertypen te selecteren die u wilt gebruiken. Het dialoogvenster Nieuwe themalettertypen maken wordt geopend.

  Een schermafbeelding die aangepaste themalettertypen maakt in PowerPoint.

 5. Selecteer het koplettertype en het hoofdlettertype dat u op het thema wilt toepassen.

 6. Voer een naam in voor het thema en selecteer Sparen.

PowerPoint-thema-effecten

Als u effecten wilt toevoegen aan objecten in uw presentatie, kiest u een van de ingebouwde effecten. Pas schaduwen, vullingen, lijnen en meer toe op je hele presentatie. Een effect toepassen:

 1. Selecteer Ontwerp.

 2. Selecteer Meer in de groep Varianten.

  Een schermafbeelding met de vervolgkeuzelijst Varianten in PowerPoint.

 3. Wijzen naar Effecten.

  Een screenshot met de opties voor PowerPoint-effecten.

 4. Plaats de muisaanwijzer op een effect om er een voorbeeld van te zien op de huidige dia.

 5. Selecteer het effect dat u wilt gebruiken om het op de hele presentatie toe te passen.

Achtergrondafbeeldingen verbergen in het ontwerpthema

Soms wilt u uw dia’s weergeven zonder achtergrondafbeeldingen. Bij drukwerk is dit vaak het geval. De achtergrondafbeeldingen blijven bij het ontwerpthema, maar kunnen aan het zicht worden verborgen. Achtergrondafbeeldingen verbergen:

 1. Selecteer Ontwerp.

 2. Selecteer Achtergrond opmaken om het deelvenster Achtergrond opmaken te openen.

  Een schermafbeelding met het deelvenster Achtergrond opmaken in PowerPoint.

 3. Zet een vinkje naast Achtergrondafbeeldingen verbergen.

De achtergrondafbeeldingen verdwijnen van uw dia’s, maar kunnen op elk later moment weer worden ingeschakeld door het vinkje in het vak te verwijderen. Bekijk ons ​​artikel over het toepassen van meerdere ontwerpthema’s op een enkel PowerPoint-project om wat variatie aan uw presentatie toe te voegen.