Skip to content

Woordenlijst met e-mailvoorwaarden

10 de augustus de 2021
GettyImages 170535517 57c78d5c5f9b5829f4cb3a7f 7083d62f44b9470f95009b444643052a

Weet u niet zeker wat IT-ondersteuning betekent met IMAP-server? Vraagt ​​u zich af wat precies een “Van”-header is in een e-mail? Vind de meest voorkomende e-mailtermen die zijn gedefinieerd in deze to-the-point woordenlijst.

APOP (Authenticated Post Office Protocol)

APOP, een afkorting voor Authenticated Post Office Protocol, is een uitbreiding van het Post Office Protocol waarmee wachtwoorden in gecodeerde vorm kunnen worden verzonden. APOP is veiliger dan normale POP-authenticatie in platte tekst, maar heeft ook ernstige tekortkomingen.

Bijlage

Een bijlage is een bestand (zoals een afbeelding, een tekstverwerkingsdocument of misschien een mp3-bestand) dat samen met een e-mailbericht wordt verzonden.

terugverstrooiing

Backscatter is een rapport over een mislukte bezorging, gegenereerd door een ongewenste e-mail die het e-mailadres van een onschuldige derde partij als afzender heeft gebruikt (welk adres het bericht over de mislukte bezorging ontvangt).

Base64

Base64 is een methode voor het coderen van willekeurige binaire gegevens als ASCII-tekst, bijvoorbeeld voor gebruik in de hoofdtekst van een e-mail.

Bcc (Blind Carbon Copy)

Een Bcc, een afkorting voor “blind carbon copy”, is een kopie van een e-mailbericht dat wordt verzonden naar een ontvanger wiens e-mailadres niet (als ontvanger) in het bericht voorkomt.

Blokkeerlijst

Meestal een zwarte lijst genoemd (de moderne term is blokkeerlijst), een blokkeerlijst verzamelt bekende bronnen van spam. E-mailverkeer kan vervolgens worden gefilterd tegen een blokkeerlijst om spam uit deze bronnen te verwijderen.

Cc

Een Cc, een afkorting voor “carbon copy”, is een kopie van een e-mailbericht dat is verzonden naar een ontvanger wiens e-mailadres in het Cc-headerveld van het bericht staat.

E-mailadres

Een e-mailadres is een naam voor een elektronische brievenbus die e-mailberichten kan ontvangen (en verzenden) op een netwerk (zoals internet of een lokaal netwerk dat niet is verbonden met het bredere internet).

E-mailtekst

De hoofdtekst van een e-mail is het hoofdgedeelte van een e-mailbericht dat de tekst, afbeeldingen en andere gegevens van het bericht (zoals bijgevoegde bestanden) bevat.

Email klant

Een e-mailclient is een programma (bijvoorbeeld op een computer of mobiel apparaat) dat wordt gebruikt om elektronische berichten te lezen en te verzenden.

E-mailkoptekst

E-mailkopregels vormen het eerste deel van een e-mailbericht. Ze bevatten informatie die wordt gebruikt om het bericht en de verzending ervan te controleren, evenals metagegevens zoals het onderwerp, de herkomst en de bestemming van e-mailadressen, het pad dat een e-mail volgt en misschien de prioriteit ervan.

E-mailserver

Een e-mailserver is een programma dat wordt uitgevoerd bij internetserviceproviders en grote sites die worden gebruikt om e-mail te transporteren. Gebruikers hebben normaal gesproken geen directe interactie met e-mailservers: e-mail wordt verzonden met een e-mailclient naar een e-mailserver, die deze aflevert bij de e-mailclient van de ontvanger.

Van

Het kopveld “Van:” in een e-mail bevat de auteur van het bericht. Het moet het e-mailadres vermelden en men kan ook een naam toevoegen.

NL

Een GB (gigabyte) bestaat uit 1000 MB (megabyte) of 10⁹ (1 miljard) bytes. Een byte is een basiseenheid voor het elektronisch opslaan van informatie, bestaande uit 8 bits; elk bit heeft twee toestanden (aan of uit).

IMAP (Internet Messaging Access Protocol)

IMAP, een afkorting voor Internet Messaging Access Protocol, is een internetstandaard die een protocol beschrijft voor het ophalen van e-mail van een e-mailserver (IMAP). Met IMAP hebben e-mailprogramma’s niet alleen toegang tot nieuwe berichten, maar ook tot mappen op de server. Acties worden gesynchroniseerd tussen meerdere e-mailprogramma’s die via IMAP zijn verbonden.

IMAP IDLE

IMAP IDLE is een optionele uitbreiding van het IMAP-protocol voor e-mailtoegang waarmee de server in realtime nieuwe berichtupdates naar de client kan sturen. In plaats van dat uw e-mailprogramma om de paar minuten op nieuwe e-mail controleert, stelt IMAP IDLE de server in staat uw e-mailprogramma op de hoogte te stellen wanneer er nieuwe berichten zijn binnengekomen. Je ziet inkomende mail direct.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP, een afkorting voor Lightweight Directory Access Protocol, definieert een manier om informatie in witte pagina’s te vinden en te bewerken. Met behulp van LDAP kunnen e-mail, groupware, contact en andere software toegang krijgen tot vermeldingen op een directoryserver en deze manipuleren.

Lijst-Afmelden

List-Unsubscribe is een optionele e-mailkopregel waarmee beheerders van mailinglijsten kunnen aangeven hoe ze zich kunnen afmelden voor een mailinglijst of nieuwsbrief. E-mailprogramma’s en webgebaseerde e-mailservices kunnen deze header gebruiken om een ​​gemakkelijke methode te bieden voor het afmelden.

Mailto

Mailto is een HTML-tag waarmee bezoekers van een site op een link kunnen klikken die een nieuw bericht in hun standaard e-mailprogramma maakt. Het is mogelijk om niet alleen een standaard e-mailontvanger in te stellen, maar ook standaard Onderwerp en inhoud van de berichttekst.

MIME (Multifunctionele Internet Mail Extensies)

MIME, een afkorting voor Multipurpose Internet Mail Extensions, specificeert een methode om andere inhoud dan ASCII-tekst via e-mail te verzenden. Willekeurige gegevens worden gecodeerd als ASCII-tekst voor MIME.

Phishing

Phishing is een frauduleuze praktijk waarbij privégegevens worden vastgelegd op websites of via een e-mail die is ontworpen om eruit te zien als een vertrouwde derde partij. Meestal gaat het bij phishing (van “wachtwoordvissen”) om een ​​e-mail waarin de gebruiker wordt gewaarschuwd voor een probleem met zijn bank of een andere rekening.

POP (postkantoorprotocol)

POP (Post Office Protocol) is een internetstandaard die een e-mailserver definieert en een manier om er e-mail van op te halen. In tegenstelling tot IMAP laat POP de e-mailclient alleen recente berichten downloaden, die in de client en op het apparaat kunnen worden beheerd.

PST (bestand met persoonlijke mappen)

PST, een afkorting voor Personal Folders File, is het formaat dat door Microsoft Outlook wordt gebruikt om gegevens lokaal op te slaan. Een PST-bestand bevat e-mails, contacten, notities, de takenlijst, agenda’s en andere Outlook-gegevens.

Cryptografie met openbare sleutel

Cryptografie met openbare sleutels gebruikt een sleutel met twee delen. Het openbare sleutelgedeelte wordt uitsluitend voor de ontvanger gebruikt voor versleuteling, wiens privésleutelgedeelte wordt gebruikt voor ontsleuteling. Voor een veilige cryptografie met openbare sleutels is het belangrijk dat alleen de beoogde ontvanger het privégedeelte van de sleutel kent.

RFC (verzoek om commentaar)

Request For Comments (RFC) is het formaat waarin internetstandaarden worden gepubliceerd. RFC’s die relevant zijn voor e-mail worden gepubliceerd door de Internet Engineering Task Force (IETF) en omvatten RFC 821 voor SMTP, RFC 822, dat het formaat van internet-e-mailberichten specificeert, of RFC 1939, waarin het PO-protocol is vastgelegd.

S/MIME

S/MIME is een standaard voor beveiligde e-mailberichten. S/MIME-berichten bieden authenticatie van de afzender met behulp van digitale handtekeningen en kunnen worden gecodeerd om de privacy te beschermen.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP, een afkorting voor Simple Mail Transfer Protocol, is het protocol dat wordt gebruikt voor uitgaande e-mail op internet. Het definieert een berichtformaat en een procedure om berichten via internet van bron naar bestemming te routeren via e-mailservers.

Spam

Spam is ongevraagde e-mail. Niet alle ongevraagde e-mail is echter spam. De meeste spam wordt in bulk verzonden naar een groot aantal e-mailadressen en adverteert met een product of – aanzienlijk minder vaak – politiek standpunt.

Spammer

Een spammer is een persoon of entiteit (zoals een bedrijf) die spam-e-mails verzendt

Spamvertiseren

Iets wordt spamverted wanneer het wordt gepromoot (of alleen verschijnt) in spam. De term wordt vaak gebruikt met websites of e-mailadressen die deel uitmaken van de hoofdtekst van een ongevraagde commerciële e-mail.

Onderwerp

Het “Onderwerp” van een e-mailbericht moet een korte samenvatting van de inhoud zijn. E-mailprogramma’s tonen het meestal samen met de afzender in een mailbox.

Threadjacking

Threadjacking (ook threadhacking) is het afleiden van het oorspronkelijke onderwerp in een e-mailthread, vooral op een mailinglijst. Threadjacking kan natuurlijk ook worden toegepast op andere gesprekken op internet, bijvoorbeeld op prikborden, blogs of sociale netwerksites. Of de threadjacker nu de onderwerpregel wijzigt om de verandering in onderwerp weer te geven of het oorspronkelijke e-mailonderwerp behoudt, het overnemen van een thread kan in beide gevallen als threadjacking worden beschouwd.

Tot

De regel Aan: van een e-mail bevat de primaire ontvanger of ontvangers. Alle ontvangers in de Aan:-regel zijn mogelijk standaard zichtbaar voor alle andere ontvangers.

Unicode

Unicode is een manier om tekens en symbolen op computers en apparaten weer te geven met ondersteuning voor de meeste schrijfsystemen ter wereld (inclusief Afrikaans, Arabisch, Aziatisch en westers).

Webgebaseerde e-mail

Webgebaseerde e-mail biedt e-mailaccounts die toegankelijk zijn via een webbrowser. De interface is geïmplementeerd als een website die toegang biedt tot verschillende functies, zoals het lezen, verzenden of ordenen van berichten.

Worm

Een worm is een programma of script dat zichzelf repliceert en zich door een netwerk beweegt, meestal reizend door nieuwe kopieën van zichzelf via e-mail te verzenden. Veel wormen hebben geen negatief effect, behalve het verbruik van hulpbronnen, maar sommige zullen kwaadaardige acties uitvoeren.