Skip to content

De verschillen tussen routers, switches en hubs

2 de augustus de 2021
teenage girl adjusting cable of equipment mounted on wall at home 944229140 5b8317bcc9e77c00508aaf0d

Netwerkrouters, switches en hubs zijn standaardcomponenten van bekabelde Ethernet-netwerken. Deze apparaten hebben een aantal dingen gemeen. Het zijn allemaal kleine, compacte elektronische apparaten gemaakt van plastic of metaal die communicatie tussen apparaten mogelijk maken via het internetprotocol. Bovendien hebben ze fysieke poorten voor elektrische stroom, netwerkapparaatverbindingen en LED-lampjes voor statusweergaven. Gezien deze overeenkomsten lijken routers, switches en hubs in eerste instantie misschien identiek, maar ze hebben belangrijke verschillen.

Routers sturen netwerkgegevens intelligenter door

Hoewel hubs, switches en routers er fysiek hetzelfde uitzien, verschillen routers aanzienlijk in hun innerlijke werking en bevatten ze aanzienlijk meer logica. Traditionele routers zijn ontworpen om meerdere Local Area Networks (LAN’s) samen te voegen met een Wide Area Network (WAN). Routers dienen als tussenbestemmingen voor netwerkverkeer. Ze ontvangen inkomende netwerkpakketten, kijken in elk pakket om de bron- en doelnetwerkadressen te identificeren en sturen deze pakketten vervolgens door waar nodig om ervoor te zorgen dat de gegevens hun eindbestemming bereiken. Noch switches noch hubs kunnen deze dingen doen.

Routers helpen thuisnetwerken met internet te verbinden

Routers voor thuisnetwerken (vaak breedbandrouters genoemd) verbinden het thuisnetwerk met internet voor internetverbinding. Switches (en hubs) zijn daarentegen niet in staat om meerdere netwerken aan te sluiten of een internetverbinding te delen. Een netwerk met alleen switches en hubs moet in plaats daarvan één computer aanwijzen als toegangspoort tot internet, en dat apparaat moet twee netwerkadapters hebben om te delen: één voor de thuisverbinding en één voor de internetverbinding. Met een router maken alle thuiscomputers als peers verbinding met de router en de router verwerkt al dergelijke internetgateway-functies.

Routers zijn ook op andere manieren slimmer

Bovendien bevatten breedbandrouters verschillende functies die verder gaan dan die van traditionele routers, zoals geïntegreerde DHCP-server en netwerkfirewallondersteuning. Draadloze breedbandrouters bevatten zelfs een ingebouwde Ethernet-switch voor het ondersteunen van bedrade computerverbindingen (en het mogelijk maken van netwerkuitbreiding door indien nodig extra switches aan te sluiten).

Schakelaars versus hubs

Switches zijn krachtigere alternatieven voor hubs. Beide geven gegevens door tussen apparaten die erop zijn aangesloten. Hubs doen dit door de gegevens naar alle andere aangesloten apparaten te zenden, terwijl switches eerst bepalen welk apparaat de beoogde ontvanger van de gegevens is en deze vervolgens rechtstreeks naar dat ene apparaat sturen via een ‘virtueel circuit’. Wanneer bijvoorbeeld vier computers op een hub zijn aangesloten en twee van die computers met elkaar communiceren, leiden hubs al het netwerkverkeer naar elk van de vier computers. Switches daarentegen zijn in staat om de bestemming van elk afzonderlijk verkeerselement (zoals een Ethernet-frame) te bepalen en selectief gegevens door te sturen naar de ene computer die het echt nodig heeft. Door dit gedrag kunnen switches minder algemeen netwerkverkeer genereren in vergelijking met hubs – een voordeel op drukke netwerken.

Hoe zit het met wifi-switches en -hubs?

Wi-Fi-thuisnetwerken maken gebruik van routers, maar hebben technisch gezien niet het concept van een draadloze switch of hub. Een draadloos toegangspunt werkt op dezelfde (maar niet identieke) manier als een bedrade switch.