Skip to content

Inleiding tot peer-to-peer-netwerken

12 de juli de 2021
GettyImages 658984457 599abe5922fa3a001183c77f

Peer-to-peer-netwerken is een benadering van computernetwerken waarbij alle computers een gelijkwaardige verantwoordelijkheid delen voor het verwerken van gegevens. Peer-to-peer-netwerken (ook wel peer-netwerken genoemd) verschillen van client-servernetwerken, waarbij specifieke apparaten verantwoordelijk zijn voor het leveren of leveren van gegevens, en andere apparaten consumeren of anderszins fungeren als klanten van die servers.

Kenmerken van een peer-netwerk

Peer-to-peer-netwerken zijn gebruikelijk in kleine lokale netwerken (LAN’s), met name thuisnetwerken. Zowel bekabelde als draadloze thuisnetwerken kunnen worden geconfigureerd als peer-to-peer-omgevingen. Computers in een peer-to-peer netwerk gebruiken dezelfde netwerkprotocollen en software. Peer-netwerkapparaten bevinden zich vaak fysiek bij elkaar in de buurt, meestal in huizen, kleine bedrijven en scholen. Sommige peer-netwerken maken echter gebruik van internet en zijn geografisch verspreid over de hele wereld. Thuisnetwerken die gebruikmaken van breedbandrouters zijn hybride peer-to-peer- en client-serveromgevingen. De router biedt gecentraliseerd delen van internetverbinding, maar het delen van bestanden, printers en andere bronnen wordt rechtstreeks beheerd tussen de betrokken lokale computers.

Peer-to-peer- en P2P-netwerken

Op internet gebaseerde peer-to-peer-netwerken werden populair in de jaren negentig door de ontwikkeling van P2P-netwerken voor het delen van bestanden, zoals Napster. Technisch gezien zijn veel P2P-netwerken geen pure peer-netwerken, maar eerder hybride ontwerpen, omdat ze centrale servers gebruiken voor sommige functies, zoals zoeken.

Peer-to-peer en ad-hoc wifi-netwerken

Wi-Fi (draadloze) netwerken ondersteunen ad-hocverbindingen tussen apparaten. Ad-hoc wifi-netwerken zijn puur peer-to-peer vergeleken met netwerken die draadloze routers als tussenapparaat gebruiken. Apparaten die ad-hocnetwerken vormen, hebben geen infrastructuur nodig om te communiceren.

Voordelen van een peer-to-peer netwerk

P2P-netwerken zijn robuust. Als een aangesloten apparaat uitvalt, gaat het netwerk verder. In client-servernetwerken, wanneer de server uitvalt, neemt hij het hele netwerk mee. Computers in peer-to-peer-werkgroepen kunnen worden geconfigureerd om het delen van bestanden, printers en andere bronnen op alle apparaten mogelijk te maken. Met peer-netwerken kunnen gegevens in beide richtingen worden gedeeld, of het nu gaat om downloads naar een computer of uploads vanaf een computer. Op internet verwerken peer-to-peer-netwerken een grote hoeveelheid verkeer voor het delen van bestanden door de belasting over veel computers te verdelen. Omdat ze niet uitsluitend afhankelijk zijn van centrale servers, schalen P2P-netwerken beter en zijn ze veerkrachtiger dan client-servernetwerken in geval van storingen of verkeersknelpunten. Peer-to-peer netwerken zijn relatief eenvoudig uit te breiden. Naarmate het aantal apparaten in het netwerk toeneemt, neemt de kracht van het P2P-netwerk toe, omdat elke extra computer beschikbaar is voor het verwerken van gegevens.

Beveiligingsproblemen

Net als client-servernetwerken zijn peer-to-peer-netwerken kwetsbaar voor beveiligingsaanvallen.

  • Omdat elk apparaat deelneemt aan het routeren van verkeer via het netwerk, kunnen hackers gemakkelijk denial-of-service-aanvallen lanceren.
  • P2P-software fungeert als server en client, waardoor peer-to-peer-netwerken kwetsbaarder zijn voor aanvallen op afstand dan client-servernetwerken.
  • Gegevens die corrupt zijn, kunnen worden gedeeld op P2P-netwerken door bestanden op het netwerk te wijzigen om kwaadaardige code te introduceren.