Skip to content

Waarom het 10.0.0.2 IP-adres wordt gebruikt

18 de juli de 2021
computer cloud technology web internet machine 1116555 pxhere.com d011acf9d22146599e206be7cb0c3740

10.0.0.2 is een IP-adres dat te vinden is op veel lokale computernetwerken, met name bedrijfsnetwerken. Netwerkrouters van bedrijfsklasse waaraan 10.0.0.1 is toegewezen als hun lokale gateway-adres, zijn doorgaans geconfigureerd om een ​​subnet te ondersteunen met client-IP-adressen vanaf 10.0.0.2. Ditzelfde adres is ook het standaard lokale adres voor thuisbreedbandrouters van Zoom, Edimax, Siemens en Micronet.

Waarom 10.0.0.2 populair is

Internet Protocol (IP) versie 4 definieert bepaalde sets IP-adressen als beperkt voor privégebruik. U kunt deze adressen niet gebruiken voor webservers of andere internethosts. De eerste en grootste van deze privé-IP-adresbereiken beginnen met 10.0.0.0. Bedrijfsnetwerken die flexibiliteit wilden bij het toewijzen van een groot aantal IP-adressen, werden aangetrokken tot het gebruik van het 10.0.0.0-netwerk als hun standaard, met 10.0.0.2 als een van de eerste toegewezen adressen uit dat bereik.

Automatische toewijzing van 10.0.0.2

Computers en andere apparaten die DHCP ondersteunen, kunnen hun IP-adres automatisch ontvangen van een router. De router beslist welk adres uit de DHCP-pool moet worden toegewezen. Routers wijzen deze gepoolde adressen meestal in sequentiële volgorde toe (hoewel de volgorde niet gegarandeerd is). Daarom is 10.0.0.2 gewoonlijk het adres van de eerste client op een lokaal netwerk dat verbinding maakt met de router op basis van 10.0.0.1.

Handmatige toewijzing van 10.0.0.2

De meeste moderne netwerkapparaten, waaronder computers en gameconsoles, hebben een statisch IP-adres, waarin hun IP-adres handmatig wordt ingesteld. Om het IP-adres handmatig in te stellen, voert u “10.0.0.2” in een configuratiescherm voor netwerkinstellingen op het apparaat in. U moet de router configureren om het adres aan dat specifieke apparaat toe te wijzen, afhankelijk van het fysieke MAC-adres. Het simpelweg invoeren van deze nummers is echter geen garantie voor een geldig adres voor dat apparaat. De beheerder moet ook de lokale router configureren om 10.0.0.2 op te nemen in het ondersteunde adresbereik.

Werken met 10.0.0.2

Om toegang te krijgen tot een router met het IP-adres 10.0.0.2, opent u het IP-adres als een gewone URL door naar http://10.0.0.2 te gaan. De meeste netwerken wijzen privé-IP-adressen zoals 10.0.0.2 dynamisch toe met behulp van DHCP. Handmatig instellen op een apparaat is ook mogelijk, maar wordt niet aanbevolen vanwege het risico op IP-adresconflicten. Routers kunnen niet altijd herkennen of een bepaald adres in hun pool handmatig aan een client is toegewezen. In het ergste geval krijgen twee apparaten op het netwerk het 10.0.0.2-adres, wat resulteert in mislukte verbindingsproblemen voor beide.