Skip to content

Wat is chromatiek?

9 de juli de 2021
GettyImages 550769147 58d2117f3df78c3c4fb0ad32

Chronemics is de studie van hoe tijd wordt gebruikt in communicatie. Antropologen die zich richten op chronemics kijken naar culturele normen met betrekking tot tijd en de manier waarop culturen variëren en om hen heen samenkomen. Chronics vertakt zich ook naar andere disciplines, zoals de studie van gedrag in organisaties.

Is chromatiek van belang in technologie?

Technologie wordt vaak geassocieerd met efficiëntie, waardoor gebruikers het werk dat in een bepaalde periode wordt gedaan, kunnen maximaliseren. Tijd is een belangrijke variabele en valuta voor agile startups en grote technologiebedrijven. Een technologische oplossing die rekening houdt met de unieke oriëntatie van een gebruiker op tijd, kan een concurrentievoordeel zijn waardoor uw product kan slagen.

Chronologie in communicatie

Tijd is een belangrijke non-verbale cue die een grote rol speelt in de communicatie, vooral in de zakenwereld. Chronemics in technologiecommunicatie bieden belangrijke inzichten voor het management. Studies hebben bijvoorbeeld grote hoeveelheden geaggregeerde e-mailgegevens van grote bedrijven verzameld en het niveau en de timing van reacties geanalyseerd. Dit onderzoek toonde aan dat de organisatiestructuur nauwkeurig kan worden voorspeld door een hiërarchie van responsiviteit te creëren, waarbij de meest responsieve entiteiten onderaan de organisatie worden geplaatst en de minst responsieve entiteiten bovenaan. De voorspellende kracht van deze chronemische modellen zou kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van toekomstige communicatietechnologie om rekening te houden met de verwachte responsiviteit van mensen die communiceren, op basis van hun posities in een organisatie.

Chronologie en tijdbeheer

Chronics speelt ook een grote rol in de wereld van timemanagement. Veel technologische oplossingen pakken tijdbeheer op een uniforme manier aan, maar chronemie heeft aangetoond dat tijdsvooruitzichten sterk verschillen tussen culturen. Veel Noord-Amerikaanse en westerse culturen worden als monochronisch beschouwd, dat wil zeggen, gericht op het achtereenvolgens voltooien van taken, op een gestructureerde en tijdbewuste manier. Andere culturen, zoals Latijns-Amerikaans en Aziatisch, worden echter als polychronisch beschouwd. Deze culturen zijn minder gericht op het verantwoorden van individuele tijdsmaten en meer op traditie, relaties en vrijheid.

Leer hoe u de Juliaanse data en andere oude kalenders kunt lezen.

Multitasking versus één focus in technisch ontwerp

Deze culturele invloeden kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen van technologie voor een specifieke gebruikersgroep. Monochrone culturen hechten doorgaans waarde aan hulpmiddelen die de focus vergroten, afleiding verminderen en het mogelijk maken om een ​​gestructureerd, gedefinieerd schema te volgen. Polychronische culturen hechten echter waarde aan hulpmiddelen die een bredere, multitasking-visie op werk mogelijk maken. Tools die dashboardweergaven of relatiestatussen bieden, geven polychronische werknemers de vrijheid om tussen taken te schakelen als reactie op veranderende relaties en zorgen in de loop van een dag. Het ontwerpen van technologische oplossingen wordt complexer en genuanceerder. De huidige software en hardware voldoen aan de basisbehoeften van gebruikers. De innovatieve technologie van de toekomst zal echter een ontwerp hebben dat de subtiliteiten van menselijk gedrag echt aanpakt en op intuïtieve manieren in het leven van gebruikers past. Top tech-ontwerpers kijken al naar psychologie en culturele studie om technologie slimmer en nuttiger te maken. Een voorbeeld van zo’n gebied is de antropologische studie van chronemics.

Chronologie als ontwerpvoordeel

De hier genoemde concepten zijn slechts een paar manieren waarop het vakgebied van de chronemie de wereld van de technologie kruist. Voor de slimme ontwerper of ontwikkelaar die zich richt op technologie en tijd in communicatie, kan een goed begrip van chronemie voordelen bieden.