Skip to content

Wat is VoIP-latentie en kan deze worden verminderd?

17 de augustus de 2021
168359868 56a9d1ea3df78cf772aacd86

Latency is een vertraging of vertraging die optreedt op computernetwerken. In spraakcommunicatie of VoIP (Voice over Internet Protocol) verwijst latentie naar de tijd tussen het moment waarop een spraakpakket wordt verzonden en het moment waarop het zijn bestemming bereikt. Hoge latentie vertaalt zich in een vertraging of echo veroorzaakt door trage netwerkverbindingen.

Hoe de latentie te meten

Latentie wordt gemeten in milliseconden (ms), oftewel duizendsten van een seconde. Een latentie van 20 ms is normaal voor VoIP-gesprekken; een latency van 150 ms is nauwelijks merkbaar en dus acceptabel. Als het echter hoger is, begint de kwaliteit af te nemen. Bij 300 ms of hoger wordt latentie onaanvaardbaar. Latentie wordt op twee manieren gemeten:

 • Latentie in één richting is de tijd die een pakket nodig heeft om een ​​enkele reis te reizen – van de bron naar de bestemming.
 • Retour latentie is de tijd die een pakket nodig heeft om van en naar de bestemming te reizen – terug naar de bron. (Hetzelfde pakket reist niet terug, maar een bevestiging wel.)

Telefoonlatentie wordt soms mond-tot-oorvertraging genoemd, en internetgerelateerde audiolatentie wordt ook wel de term genoemd kwaliteit van ervaring (QoE).

Effecten van latentie op spraakoproepen

De negatieve effecten van latentie op de gesprekskwaliteit zijn onder meer:

 • Langzame en onderbroken telefoongesprekken.
 • Overlappende geluiden, waarbij de ene luidspreker de andere onderbreekt.
 • Echo.
 • Verstoorde synchronisatie tussen spraak en andere gegevenstypen, vooral tijdens videoconferenties.

Latentie oorzaken en oplossingen

Het uitroeien van latentie is moeilijk en omvat verschillende factoren, waarvan vele buiten uw controle. U kiest bijvoorbeeld niet welke codecs uw serviceprovider gebruikt. Dit zijn de factoren die VoIP-latentie veroorzaken en wat er eventueel kan worden gedaan om dit te verhelpen.

 1. Onvoldoende bandbreedte. Wanneer een internetverbinding traag is en onvoldoende bandbreedte heeft, duurt het langer voordat datapakketten over het internet stromen. Hierdoor gaat de kwaliteit achteruit. Vaak komen de pakketten in de verkeerde volgorde aan, waardoor hermontage onmogelijk is, tenzij de bestelling wordt hersteld.

 2. Firewall. Checkpoints zijn altijd een bottleneck, dus geef toestemming voor uw VoIP-apps binnen de firewallsoftware.

 3. Verkeerde codecs. Codecs zijn programma’s die worden gebruikt om spraaksignalen te coderen in digitale gegevens voor verzending via het netwerk. Uw provider kan de verkeerde gebruiken. Daar kun je niets aan doen; Als u echter een VoIP-app gebruikt waarmee u codecs kunt aanpassen, moet u deze wijzigen.

 4. Verouderde hardware. Oude hardware met nieuwe software of nieuwe netwerken werken mogelijk niet goed, en vertraging en latentie zijn vaak het gevolg. Gebruik een andere telefoonadapter of telefoon (als u een IP-telefoon of VoIP-specifieke hardware gebruikt). Je hub kan ook de boosdoener zijn. Headsets veroorzaken vaak ook latentie.

 5. Verkeerde signaalconversie. Uw systeem converteert mogelijk het signaal van of naar analoog of digitaal.

 6. Bufferen. Buffering treedt op wanneer audiogegevens worden overgedragen en wanneer er een verschil is tussen het tijdstip van verzending en ontvangst.