Skip to content

Kolommen gebruiken in Apple iWork-pagina’s

9 de augustus de 2021
iwork box 37562a7a77bf484191b7a94c953f7892

Kolommen zijn een geweldige manier om marketingmateriaal zoals pamfletten en brochures een professionele uitstraling te geven. Ze zijn ook een noodzaak als u een nieuwsbrief maakt. Deze instructies zijn van toepassing op alle momenteel ondersteunde versies van Pages.

Kolommen invoegen

Gebruik de kolomopmaakopties van het programma om maximaal 10 kolommen in een document in liggende modus in te voegen. Klik Inspecteur > Lay-out > Lay-out. In de Kolommen veld, voer het vereiste aantal kolommen in. Voer tekst in zoals u dat normaal zou doen. Wanneer u het einde van een kolom bereikt, stroomt de tekst automatisch naar de volgende kolom.

Pas de breedte en goot van uw kolommen aan

Om de breedte van een kolom aan te passen, dubbelklikt u op een waarde in de lijst Kolom en voert u een nieuw getal in. Deze overschrijving past de breedte van alle kolommen in uw document aan. Om verschillende breedtes voor afzonderlijke kolommen op te geven, deselecteert u Gelijke kolombreedte. U kunt ook de goot aanpassen, of de ruimte tussen elke kolom. Dubbelklik op een waarde in de lijst Gutter en voer een nieuw getal in.