Skip to content

Wat is schone technologie?

17 de juli de 2021
what is clean technology 5115131 cf950079eb644a1db42b1cae93c61c66

Schone technologie, ook wel greentech of cleantech genoemd, is elke technologie die tot doel heeft de negatieve impact op het milieu te verbeteren en/of te verminderen. Bedrijven kunnen dit doen door hulpbronnen duurzaam te gebruiken, het milieu te beschermen of tijdens de ontwikkeling aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie door te voeren. In wezen gaat het erom dat bedrijven milieuvriendelijker zijn.

Wat is schone technologie?

Schone technologie is op veel gebieden een snelgroeiend concept. De algemene term is oorspronkelijk bedacht in de Amerikaanse financiële sector en wordt ook wel groene energie of ecotechnologie genoemd. Schone technologie is het proces waarin bedrijven hun negatieve impact op het milieu kunnen verminderen, bijvoorbeeld door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, nieuwe recyclingmethoden te implementeren of ervoor te zorgen dat de hulpbronnen die ze gebruiken duurzaam worden vervangen. Omdat het een algemene term is, kan het van toepassing zijn op elke vorm van bedrijf of bedrijf, omdat het gewoon een manier is om meer milieubewust te zijn over hoe bedrijven hun ondernemingen runnen.

Wat is het belang van schone technologie?

Klimaatverandering en het broeikaseffect zijn wereldwijd een groeiend probleem en bedrijven willen graag investeren in hernieuwbare energie en schone technologie om het probleem te minimaliseren. Uit een rapport van de Verenigde Naties uit 2018 bleek dat de wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie in 2017 meer dan $ 200 miljard bedroegen, met $ 2,9 biljoen geïnvesteerd in bronnen zoals zonne- en windenergie sinds 2004. Voor een veiligere wereld is het belangrijk, maar schone technologie is ook van toepassing op werkzoekenden . Yahoo Finance meldde dat functies als een installateur van zonnepanelen in 2018 de snelstgroeiende functiecategorie waren in acht verschillende staten. De gedachte dat het aantal van dergelijke banen tegen 2026 meer dan verdubbeld zou zijn.

Hoe beïnvloedt schone technologie mij?

Er zijn veel verschillende voorbeelden van groene technologie waarvan u zich misschien niet echt realiseert dat het schone technologie is. Hier is een blik op de verschillende vormen van schone technologie die op dit moment uw leven waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

  • Energie. Energiebesparing is een van de meest prominente vormen van schone technologie, waarbij veel energiebedrijven op zoek zijn naar alternatieve brandstofbronnen die milieuvriendelijker zijn dan bestaande fossiele brandstoffen. Deze omvatten zonne-, wind- en waterkrachtcentrales. Zelfs bedrijven als Starbucks hebben geïnvesteerd in wind- en zonne-energie om hun winkels van stroom te voorzien.
  • Recycling. We kunnen veel grondstoffen meerdere keren hergebruiken als ze op de juiste manier worden gerecycled. Voorbeelden hiervan zijn plastic dat meerdere keren wordt hergebruikt in een container die u gebruikt voor voedsel of het recyclen van water of afval in het productieproces.
  • Schoon water. Schone en groene technologie kan waterbronnen zuiveren zodat vuil water veilig kan worden gemaakt of zout uit zeewater kan worden verwijderd, waardoor de beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater toeneemt.
  • Schoon lucht. Door de lucht te zuiveren door de uitstoot van koolstof en gassen te verminderen, wordt het veiliger voor ons en beter voor het milieu om ons heen.