Skip to content

Niet-geïdentificeerde netwerkfouten in Windows herstellen

20 de juli de 2021
UnidentifiedNetwork e3c44cc3b5c54aaeaa87079051d74319

Niet-geïdentificeerde netwerkfouten op uw computer zijn bijzonder vervelend omdat ze niet-specifiek genoeg zijn dat ze geen voor de hand liggende strategie voor probleemoplossing ondersteunen. Het netwerksubsysteem van Windows 10 is echter voldoende geïntegreerd om de meeste niet-geïdentificeerde fouten op te lossen via standaard procedures voor het oplossen van netwerkproblemen. De stappen in dit artikel zijn van toepassing op een apparaat met Windows 10, 8 of 7 dat is verbonden met een niet-geïdentificeerd netwerk, maar nog steeds geen toegang heeft tot internet.

Oorzaken van niet-geïdentificeerde netwerkfouten

Windows 10 heeft veel coole functies, zoals automatische Windows-updates. Sommige automatische updates van het besturingssysteem veroorzaken echter problemen in plaats van ze op te lossen. Wanneer patches worden geïnstalleerd, wijzigen ze systeembestanden en hebben ze in sommige gevallen ook invloed op apparaatstuurprogramma’s. Als een van deze bestanden gerelateerd is aan de netwerkadapter op het apparaat, kan dit een van de redenen zijn voor fouten zoals een niet-geïdentificeerd netwerk.

Niet-geïdentificeerde netwerkfouten oplossen

Wanneer u een draadloos probleem oplost, kan elk van de apparaten in het netwerk bijdragen aan de fout. Hoewel het oplossen van problemen met het Windows-apparaat misschien niet genoeg is, is het nog steeds de beste plek om te beginnen.

  1. Voer de Windows-probleemoplosser uit. druk de Win+I om Instellingen te openen en selecteer vervolgens Update en beveiliging > Problemen oplossen > Internetverbindingen. De probleemoplosser controleert en lost veelvoorkomende problemen automatisch op.

    netwerkstatus

  2. Start je computer opnieuw op. Een herstart wist bepaalde geheugenwaarden en initialiseert het netwerksysteem opnieuw.

  3. Start uw router opnieuw op. Soms zijn internettoegangsfouten niet gerelateerd aan uw Windows-apparaat, maar aan uw router. Door opnieuw op te starten en ervoor te zorgen dat de router correct opstart, kunt u bevestigen wat de werkelijke oorzaak van het probleem kan zijn.

  4. Controleer uw internetverbinding. Soms zijn storingen door uw internetprovider de boosdoener. Vooral in dichtbevolkte woonwijken die worden bediend door Digital Subscriber Line-technologie, blijken sommige piekmomenten, zoals ’s avonds, een te grote aantrekkingskracht te hebben voor het netwerk van de buurt. Uw ISP biedt mogelijk een storingsdetector aan. Controleer op dezelfde manier of uw factureringsaccount actueel is. Veel ISP’s sluiten de toegang zonder waarschuwing af nadat u een bepaalde achterstallige status heeft opgebouwd.