Skip to content

Systemroot-opdracht (herstelconsole)

7 de augustus de 2021
systemroot xp recovery console defdbb4e538242338b0c506b38fd2761

De systemroot-opdracht is een Recovery Console-opdracht die de huidige map waarin u werkt instelt als de systemroot-map.

Beschikbaarheid van Systemroot-opdrachten

De opdracht systemroot is alleen beschikbaar vanuit de herstelconsole in Windows 2000 en Windows XP.

Syntaxis voor Systemroot-opdrachten

systeemroot

De opdracht systemroot heeft geen extra schakelaars of opties.

Voorbeelden van Systemroot-opdrachten

systeemroot

Als u in het bovenstaande voorbeeld de opdracht systemroot typt, wordt de omgevingsvariabele %systemroot% ingesteld op de map van waaruit u de opdracht typt. Als u bijvoorbeeld werkt in de C:Windows directory en u typt de opdracht systemroot, de omgevingsvariabele %systemroot% wordt ingesteld op C:Windows.